Práce s vlastní psychikou

Výkon sportovce je vždy spojený s jeho psychikou. Vnímání sebe samého – jakási sebekoncepce – hraje ve výkonu sportovce důležitou roli. Vnitřní bloky, zábrany, negativní samomluva, chybná přesvědčení o sobě samém, pochybnosti, strach a obavy. Znáte to?

Říká se, že vnější svět je jen odrazem světa vnitřního. To, jak sami sebe vidíte, vnímáte a uvědomujete si, se odráží ve vaší vnější realitě. Proto je tak důležité, jak sami sebe vidíte, jaký výkon si vizualizujete, co si pro sebe říkáte a jak o svém výkonu smýšlíte.

Co bych pro vás jako kouč mohl udělat:

 • Využití pozitivní vizualizacepandulak_mentalnitrenink2
 • Nastavení nového obrazu o sobě a svém výkonu
 • Pozitivní vnímání vlastních možností a potenciálu
 • Ukotvení emocionálních pocitů úspěchu a spokojenosti
 • Objevování osobní vnitřní motivace
 • Vytvoření afirmací udržujících nastavený směr
 • Nastavení konkrétních kroků vedoucích k výkonnostnímu růstu
 • Vyrovnávání se s kritikou a selháním
 • Nastavení podporující vnitřní samomluvy
 • Hledání způsobů psychické relaxace po výkonu

 

Napoleon Hill: Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, dokáže taky uskutečnit.

 


 

VNITŘNÍ HRA

Pohled do zrcadla, vlastní obraz, vše, co v odraze vidíme, výrazně ovlivňuje naši výkonnost. To, co si pro sebe říkáme, má velký vliv na náš výkon a obecně na celý náš život. Které Já vidíte a posloucháte Vy? To, které Vám fandí, podporuje Vás, říká, že jste dost dobrý a zvládnete to? Nebo slyšíte spíše podlamující hlásek, který Vás neustále utvrzuje v tom, jak jste nedostateční, nepřipravení a neschopní podat optimální výkon?

Jen my rozhodujeme o tom, kterému Já dáme přednost! Naše vnitřní Já není definitivní! Dá se formovat, modelovat a proměnit v silného a pozitivního tvůrce vlastní reality. Tento postup se dá vědomě rozvíjet a může pomoci transformovat naše vnitřní prostředí do takové podoby, která nám více vyhovuje a vytváří pro nás přívětivější svět. Věci a situace jsou právě takové, jaké je chceme vidět a jedná se vždy o naprosto autentický a jedinečný pohled.

Vždy hrajeme dvě hry – vnitřní a vnější. Je těžké vyhrát vnější hru, pokud prohráváme tu vnitřní. Znáte to – dnes si nevěřím, nemám natrénováno, minule jsem chyboval, soupeř je ve formě…Výsledek naší snahy často určuje to, čeho si všímáme a na co zaměříme svou pozornost.

 • Usínáte s představou vítěze nebo poraženého?
 • Cítíte se jako siláci nebo jako ustrašení, malí a neschopní?
 • Myslíte na to, co můžete nebo na to, co nemůžete?
 • Vnímáte více to, na co si troufáte nebo to, na co si netroufáte?
 • Vidíte výzvy nebo problémy a překážky?
 • Soustředíte se na to, co můžete ovlivnit nebo na to, co je mimo Vaši kontrolu?

Zaměření pozornosti dovnitř na pocity, postoje a vlastní reakce dává možnost uvědomit si, co přesně se v dané situaci děje a jaké je v danou chvíli naše myšlení, cítění a chování. Takový přístup pomáhá uvědomit si, na co zaměřujeme svoji pozornost a zjistit, co nám brání jet bez omezení na plný plyn. Tím získáváme to nejcennější – možnost volit si a rozhodovat o tom, jaký bude náš další krok, reakce či chování. Klíče k vnitřní hře máme ve svých rukách. A to doslova. Někdy nemůžeme ovlivnit to, co se stalo. Můžeme si však vybrat, jak se k tomu postavíme a vytvářet tak budoucnost více podle našich představ.

Malé zastavení a uvědomění si, které vnitřní postoje a pocity se odehrávají v určitých situacích, pomáhá nasměrovat sportovce k lepšímu zvládání nároků sportovního soutěžení a vytvoření odolného mentálního postoje. Hlava dělá vítěze!

 

Otázka: Co nemůžu kontrolovat v dané situaci, a přesto se o to snažím?

 


 

MODELUJME SE!

Už jste někdy viděli někoho, kdo dokázal něco, po čem taky toužíte? Jak to udělal?

Předvedl někdo někdy sportovní výkon, kterého byste taky rádi dosáhli? Co pro to udělal?

Je někdo kolem vás, kdo byl například povýšen ve firmě? Co nového se musel naučit?

Když toho mohou dosahovat jiní, proč toho nedosahuji já?

Už jste si někdy položili otázku: Co nového se musím naučit, aby se mi podařilo uskutečnit to, po čem toužím?

A proto: Modelujme se! Všímejme si, co dělají jinak ti, kterým závidíme jejich úspěch, peníze, výkonnost, chytrost a někdy i úsměv na tváři. Srovnejme si to s tím, co děláme my sami a svobodně se rozhodněme, jestli jsme ochotni měnit se, pracovat na sobě a hledat způsoby, jak se dostat tam, kam chceme.

 

Mihaly Csikszentmihalyi: Lidé se úzkostlivě snaží změnit své vnější prostředí, ale nejsou ochotni měnit sami sebe. A proto zůstávají svázáni…