Často a rád se bavím s lidmi kolem sportu o rozkvětu sportovního potenciálu. Ne vždy se shodneme, co člověk, to názor. Když mluvím o práci se sportovci (lidmi!) já, zavřu na chvíli oči, a vidím:

 1. ranní rosou ozdobenou růži, která zvolna rozevírá jednotlivé listy svého květu
 2. unavený, ale radostný a úlevný úsměv sportovce v okamžiku dosažení jeho cíle

Celý svět sportu se posunuje novým směrem. Trenér dnes není osobou, která svými příkazy láme nechuť svých svěřenců a direktivním způsobem je tlačí k maximálnímu výkonu. Nová role trenéra se posunuje k efektivnímu vedení lidí, znalosti psychologie, koučování, porozumění přirozených potřeb a motivací sportovce a především ke smyslu jeho konání. Trenér dnes vytváří servis nutný pro rozvoj potenciálu. Je člověkem, který neustále podporuje růst a hledá nové možnosti pro rozvoj jednotlivce či týmu. Snaží se doslova o rozkvět hráčova sportovního mistrovství. Zásadní změna je v přístupu. Vztah trenér – hráč je nahrazen vztahem člověk – člověk. Oba jsou v tomto vztahu v pořádku, respektují se a spolupracují… Jednoduché, ale impozantní!

Co bych pro Vás mohl udělat v roli sportovního kouče?pandulak_raketak

 • Budu Vám věřit! Budu Vám naslouchat! Budu Vás podporovat!
 • Pomůžu Vám zastavit se a ujasnit si bod, ve kterém právě stojíte.
 • Pomůžu Vám pojmenovat místo, do kterého se chcete dostat.
 • Nastavíme dosažitelný cíl pozitivním a stimulujícím způsobem.
 • Společně cíl ukotvíme v čase a dáme mu konkrétnější obrysy.
 • Projdeme reálnost a ambicióznost Vašeho cíle.
 • Zvážíme dopady Vašeho úsilí na Váš osobní a sportovní život.
 • Najdeme zdroje energie a motivace podporující dosažení výsledku.
 • Objevíme nečekané nápady a možnosti pro uskutečnění plánu.
 • Plán přesně nastavíme, ošetříme rizika a budeme monitorovat posun.
 • Budu Vám věřit! Budu Vám naslouchat! Budu Vás podporovat!

Otázka: Jak moc to stojí za to, když mám jen omezený čas uspět?

 

Dan Miller: Úspěch, to jsou cíle, zbytek jsou jen komentáře.

 


 

OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE

Fulnek8Před několika lety jsem velmi dobře znal jednoho fotbalového brankáře. Byl to naprosto průměrný borec, s průměrným potenciálem, s průměrnou výškou, s průměrným platem.
Potuloval se na úrovni druhé ligy, nahlédl do ligového kádru a myslím, že má dokonce jeden nebo dva ligové starty. Řekl bych, že on sám se vnímal velmi průměrně, něco však na něm bylo zvláštního, jiného, jedinečného.

Často jsem ho vídával, jak tvrdě pracuje. Tak kde jiní končili, tam on byl ještě plný sil. Tam kde jiní prohrávali, on stále věřil ve vítězství. Tam kde jiní stagnovali, on viděl další možnosti jak se zdokonalit. Kde končila reálná možnost, tam on rozfoukával naději. Kde jiní házeli flintu do žita, on stále viděl optimistickou variantu. Stále věřil, že všechno má dobrý konec.

Přesto neuspěl podle svých představ a nedosáhl všeho, čeho chtěl. Neznal své hranice, neuměl je definovat. Nerozuměl svým motivacím a nikdy se sám sebe neptal, jaké hodnoty ho ženou v před a která přesvědčení jej naopak omezují. Nepracoval efektivně s vlastním potenciálem.

Často chodil na hřiště s obavou, že nesplní očekávání. Občas měl strach z lepších soupeřů. Někdy hrál plný omezujících přesvědčeních o sobě samém, aniž by věděl, kde se vzaly. A někdy se bál sám sebe, vlastního úspěchu či selhání.

Tím brankářem jsem byl já a byl jsem osamělý…

 


 

STAŇ SE VŠÍM, ČÍM SE MŮŽEŠ STÁT

Myslím si, že příběh Osamělost fotbalového brankáře (viz.výše) je příběhem mnoha sportovců jak v individuálních, tak kolektivních sportech. Každý hrajeme kromě vnější hry také svou vnitřní hru plnou různých bariér a omezení. Svět je takový, jaký ho chceme vidět. Vidíme-li ho přes filtr obav z vlastního selhání, selžeme. Jsme-li přesvědčeni o své průměrnosti, dosáhneme jen průměru. Máme-li obavy z velkých výzev, dosáhneme jen malých úspěchů. Specifikum sportu bohužel říká: pokud nejsi vítěz, jsi poražený.

Nedávno jsem dostal zpětnou vazbu k mému koučovacímu sezení od jednoho profesionálního fotbalisty. Řekl mi: Kde bych asi mohl být, kdybychom se potkali před deseti lety… Zjistil, že si nese spoustu obav a strachů, z nichž některé jsou naprosto neopodstatněné. Objevil hodnoty, které ho vedou i v pozdějším věku ke zlepšování výkonnosti. Uvědomil si, že pokud se nevyzná sám v sobě a neujasní si své hranice a možnosti, nikdy se nedostane jak říká “o level výše“.

I já dnes lituji, že jsem jako profesionální sportovec neměl možnost spolupracovat s koučem.

Zmíněný příběh a zkušenost profesionálního sportovce jen ilustrují, jak nízko někdy vnímáme svůj potenciál a možnosti. Jak slepí jsme k vlastním omezením a pohodlní ve snaze změnit je ve výzvy. Jak často se zachytíme v přesvědčeních, která brzdí a brání nám dosáhnout lepší sportovní výkonnosti, lepších výsledků či větších finančních výdělků.

Kouč nám může pomoci:

 • Zorientovat se, kde jsme a kterým směrem se chceme vydat
 • Definovat krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle sportovní kariéry
 • Nastavit postupně a reálně dosažitelné mety zvyšující naši výkonnost
 • Vytvořit nová přesvědčení podporující více požadavky sportovního soutěžení
 • Pojmenovat hodnoty, které tvoří pilíře našeho vztahu ke sportu
 • Vyrovnat se s negativním hodnocením
 • Naučit se pracovat s omezujícími vnitřními bariérami
 • Nacházet nové motivace a stimuly pro dosahování lepších sportovních výsledků i na sklonku sportovní kariéry
 • Najít další důvody, proč jít cestou sebezdokonalování a osobního růstu
 • Naučit se učit se z vlastních proher a neúspěchů stejně jako z vítězství

Každou vnější změnu musíme začít uvnitř sebe samých. V opačném případě je to jen o výmluvách…

Christiano Ronaldo, osobnost, kterou není potřeba představovat, o své kariéře říká: To, co mě žene dopředu, je neustálá touha překonávat sám sebe. Čím jsem starší, tím je to náročnější. Je to však pro mě ta nejnáročnější výzva.

Když si přečtu tyto řádky, nikde nevidím zmínku o konečném výsledku na světelné tabuli ani výsledné částce na bankovním účtu. Představuji si člověka, který touží jít vpřed, posunuje své hranice, přijímá zodpovědnost za svou výkonnost a využívá nejsilnějších vnitřních motorů, aby ho poháněly k tomu nejlepšímu, co ze sebe může vydat.

Překonej sám sebe a staň se vším, čím se můžeš stát…