CENA ZA SLUŽBY

Koučování je služba, která má svou cenu. Řídí se rozsahem nároků klienta na služby kouče, popřípadě předpokládanou délkou spolupráce. Stanovena je dohodou obou stran.

Ke koučování využívám:

OSOBNÍ SETKÁNÍ

TELEFONICKÝ HOVOR

SKYPE (MESSENGER)

WALK – PROCHÁZKA V PŘÍJEMNÉM PROSTŘEDÍ