Koučink je efektivní nástroj individuálního rozvoje vycházející z přirozené schopnosti učit se. Tuto schopnost má každý z nás v sobě. Své možnosti si často neuvědomujeme a nevyužíváme je naplno. Koučink funguje pro “zdravou populaci“ – tedy pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na změnách ve svém životě, protože vědí, že vnější změnu je nutné začít u sebe.

Jaké nástroje koučink využívá?

Koučovací principy podporují důvěru ve vlastní síly a schopnosti. Kouč nás vede k uvědomění vlastního potenciálu a dosud nevyužitých možností. Většina z nás má v sobě dostatek zdrojů, které stačí k vyřešení situace, problému nebo posunu vpřed.

Koučink pracuje s jasně definovanými cíli a využívá klientem dosažitelných možností. Kouč podporuje naši schopnost představit si místo, ke kterému směřujeme, a povzbuzuje nás ve snaze dojít k němu. Pomáhá nám najít důvody, proč je námi zvolená cesta právě tou nejlepší. Stimuluje naši kreativitu, abychom si našli možnosti a řešení, které nám přijdou dosažitelné. Dohlíží, aby nastavený plán byl reálný, ukotvený v čase a pro naše okolí přijatelný. Posiluje naši zodpovědnost za kroky, které jsme si sami stanovili. Neradí nám, co máme udělat. Smlouvu tak sepisujeme sami se sebou, protože nastavený plán jsme si sami vypracovali a jsme tak zodpovědni jen sobě.

Kouč podporuje naši důvěru ve vlastní síly.

Povzbuzuje nás k odvaze a aktivitě na cestě, kterou si sami zvolíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší způsob, jak věštit svoji budoucnost, je sám si ji vytvořit. Stephen Covey

 


 

MÍT KOUČE JE OK!

 

Svět je plný nástrah, rychle se mění a lidé nestíhají držet krok s rychlým vývojem společnosti. Žijeme pod tlakem a ve stresu. Málo komunikujeme a cítíme se nespokojení. Často netušíme proč, když všechno máme.

Prožíváme povrchně a náš vnitřní svět trpí. Něco nám schází.

Chybí vnitřní soulad.

Cesta k vnitřní pohodě vede přes porozumění a orientaci ve svém osobním příběhu. 

Co kdyby jste mohli:

  • Vyjádřit otevřeně, naplno a upřímně vše, co cítíte a vnímáte
  • Vynést na světlo své myšlenky, sny a přání
  • Pojmenovat a naplánovat své vize, mluvit o nich nahlas
  • Objevit svou vlastní velikost, možnosti a potenciál
  • Nastavit reálné kroky a začít naplňovat své sny
  • Uvolnit potenciál, který v sobě nosíte

Takové prostředí pro vás vytváří kouč. Je to jeho základní dovednost.

Myslím si, že mít kouče je OK. Kouč svým přístupem vytváří volný prostor pro vaše myšlenky, ujasnění a uvědomění. Rozvíjí vzácné, ničím nerušené a nehodnotící prostředí, které vede k pochopení situace a nalezení vhodného řešení.

Kdo jiný by měl být větším odborníkem na váš život, než vy sami?

Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na kupku sena a trefit se (popřípadě trefovat se stále dokola)…

 

 

michal kosmál @ osobní rozvoj na míru