„SEBE ROZVOJOVÝ TRÉNINK VĚDOMÝ TRENÉR“

Chceš rozvíjet svou trenérskou osobnost?

Chceš umět lépe pracovat s individualitou hráče?

Chceš dosahovat lepších výsledků?

Chceš, aby tvá práce byla efektivní v rámci realizačního týmu nebo klubu?

Ok, využívej lépe nástroje, které máš k dispozici. Které to jsou?

VZTAHY – KOMUNIKACE – PROSTŘEDÍ

Jak se to dělá? Začni! Chyť aktivitu do vlastních rukou. Nečekej!

STAŇ SE VĚDOMÝM TRENÉREM!

Tříměsíční „Sebe rozvojový trénink VĚDOMÝ TRENÉR“ je tady pro tebe.

O čem trénink bude?

: O porozumění vztahové problematice
: O nastavení prostředí vhodného k učení
: O možnostech rozvoje trenérské osobnosti
: O uvolňování potenciálu tvých svěřenců
: O využití přístupu zaměřeného “na člověka“
: O dosahování lepších výsledků změnou zažitého výsledkového paradigmatu

Trénink je založený na individuální práci s potenciálem trenéra. Vzniká “za pochodu“ díky jedinečné, autentické osobnosti trenéra. Každý trénink je tak zcela unikátním příběhem. Žádná předtočená videa, jen opravdová práce založená na přirozených principech a trenérem odvedené práci.

Trénink trvá 3 měsíce a je rozdělen do 4 třítýdenních bloků. Ty mají své jasně dané zaměření a úkoly, na kterých trenér pracuje.

3 měsíce práce na sobě. Tichá vnitřní dřina plná aha momentů, překvapení a poznání.

STAŇ SE VĚDOMÝM TRENÉREM!

Po každém bloku následuje individuální konzultace, shrnutí a ukotvení nového poznání plus nové zaměření.

Součástí ceny za trénink je vytvoření osobnostního profilu – psychodiagnostika. Ta odkryje silné stránky tvé osobnosti a dá nám nahlédnout do tvých slabin. Posilováním SILNÉHO získáš energii k realizaci nových možností!

Výsledek tréninku je přímo úměrný opravdu odvedené práci. To je stejné jako u hráčů: nepracuješ – nemáš. Moje role obnáší provádět tě cestou VĚDOMÉHO TRENÉRA, která nastartuje tvůj potenciál.

Objev v sobě autentickou sílu a jedinečnost!

Cena tříměsíčního sebe rozvojového tréninku je nyní 5990.- Běžná cena 7990.-

Trénink probíhá v reálném čase, žádná předtočená videa, jen opravdová práce. Proto je možné přijmout omezený počet zájemců, abych se jim mohl plnohodnotně věnovat. Ti mohou (ale nemusí) využít speciální bonus: společný online meet – moderovaná diskuse, sdílení poznatků a další inspirace.

Přihlásit se je možné jen osobně. Zájem můžeš projevit na tvojevyzva@gmail.com nebo tel.čísle 608 867 869