Výkon sportovce je vždy spojený s jeho psychikou. Psychika propojuje všechny složky sportovního výkonu, které sportovec vnímá jako svůj „prožitek“. Vnitřní bloky, zábrany, negativní samomluva, pochybnosti, strach nebo obavy, které všichni známe a běžně prožíváme, působí ve sportu jako limity a rušivé vlivy výkonu.

Cílem sportovní mentální přípravy je pochopit vlastní prožívání a naučit se pracovat s brzdami, které ovlivňují dosahování optimálního výkonu.

Vnější výkon je odrazem vnitřního prožívání. Jsou to dvě neoddělitelné složky. Proto je tak důležité, jak sami sebe vnímáte, jaký výkon si vizualizujete, jak o svém výkonu smýšlíte a které pocity u toho prožíváte.

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, dokáže taky uskutečnit. Napoleon Hill

 


 

VNITŘNÍ HRA

Pohled do zrcadla – vlastní obraz, vše, co v odraze vidíme – výrazně ovlivňuje naši výkonnost. Také to, co si pro sebe říkáme, má velký vliv na náš výkon a obecně na celý náš život. Které Já vidíte a posloucháte vy? To, které Vám fandí a podporuje Vás? Říká, že jste dost dobrý a zvládnete to? Nebo slyšíte spíše podlamující hlásek, který vás neustále utvrzuje v tom, jak jste nedostateční, nepřipravení a neschopní podat optimální výkon?

Přesto se můžeme rozhodnout, kterému Já dáme přednost!

Naše vnitřní Já není definitivní!

Dá se formovat, modelovat a proměnit v silného a pozitivního tvůrce vlastní reality. Tento postup můžeme vědomě rozvíjet. Časem jsme schopni transformovat naše vnitřní prostředí do takové podoby, která nám více vyhovuje a vytváří pro nás přívětivější svět. Věci a situace jsou právě takové, jaké je chceme vidět a jedná se vždy o naprosto autentický a jedinečný pohled.

Vždy hrajeme dvě hry – vnitřní a vnější.

Je těžké vyhrát vnější hru, pokud prohráváme tu vnitřní.

Všichni to známe: dnes si nevěřím, nemám natrénováno, minule jsem chyboval, soupeř je ve formě. Výsledek naší snahy je často závislý na tom, čeho si všímáme, jak o výkonu smýšlíme a kam zaměřujeme svou pozornost. Čemu věnujeme svoji psychickou energii.

Prozkoumejte své myšlenky, pocity a názory:

  • Usínáte s představou vítěze nebo poraženého?
  • Cítíte se jako siláci nebo jako ustrašení, malí a neschopní?
  • Myslíte na to, co můžete nebo na to, co nemůžete?
  • Vnímáte více to, na co si troufáte nebo to, na co si netroufáte?
  • Vidíte výzvy nebo problémy a překážky?
  • Soustředíte se na to, co můžete ovlivnit nebo na to, co je mimo vaši kontrolu?

 

Cvičení zaměřené pozornosti pomáhá lépe uchopit vlastní pocity, postoje a reakce. Vzniká tak možnost uvědomit si, co přesně se v dané situaci děje a jak situaci prožíváme. Takový přístup dovoluje zmapovat tok psychické energie a zjistit, co nám brání jet bez omezení a na plný plyn. Tím získáváme to nejcennější – možnost volit si a rozhodovat o tom, jaký bude náš další krok, reakce či chování.

Klíče k vnitřní hře máme ve svých rukách. A to doslova.

Často nemůžeme ovlivnit to, co se stalo. Můžeme si však vybrat, jak se k tomu postavíme a vytvářet budoucnost více podle našich představ.

Myšlenka mentální přípravy je jednoduchá:

Posílit vliv na svůj výkon a zvýšit vnitřní odolnost vůči tlaku, který sport přináší.

Hlava dělá vítěze!

 

 

michal kosmál @ osobní rozvoj na míru