Sebeobraz (sebekoncepce, způsob jak sám sebe vnímám a jak o sobě smýšlím), je jedním z nejdůležitějších vnitřních předpokladů sportovce, se kterým vstupuje do sportovního boje. Pokud je obraz pokřivený, je pokřivený také výkon. Následující otázky pomáhají sportovci zamyslet se nad svým vlastním obrazem. Díky nim  si může uvědomit, jak sám sebe vnímá z pohledu nároků a požadavků, které jsou na něj kladeny. Ujasnit si svá omezení, obavy, stejně jako touhy, přání a motivace podporující dosažení kýžených výsledků. Odpovědi mohou podpořit určité vnitřní vyladění.

Většinou se dostaví pocit většího klidu, vnitřní stability, zvyšující se důvěry ve vlastní schopnosti. Někdy je to příliv energie, motivace postavit se výzvám či nárokům čelem. Často dochází k “aha“ poznání – “aha, to je pravda, takhle jsem se na to ještě nikdy nepodíval“ – a dochází k hlubšímu uvědomění si dalších možností díky jinému úhlu pohledu. Vedlejším efektem je rostoucí odpovědnost za svůj výkon a zvyšující se důvěra ve vlastní schopnosti.

Doporučuje se najít si čas na klidném místě, uvolnit se, utišit svou mysl a po určité době volného pozorování myšlenek si upřímně odpovědět na otázky. Žádná odpověď není nikdy ani dobrá, ani špatná. Je to jen odpověď, zamyšlení, názor. Čím menší je očekávání “že takhle je to správně, takhle bych měl odpovědět“, tím pozitivnější dopad může odpověď mít.

Dovolte si chvíli přemýšlet o budoucích výhrách, místo o včerejších prohrách…

…a upravte tak mínění o sobě a své budoucnosti…

K inspiraci mohou posloužit následující otázky:

(upravte si a zasaďte do vlastního sportu či životního příběhu)

 1. Proč chci v následujícím utkání uspět? Které důvody mě vedou k tomu, abych se opravdu hodně, hodně, hodně snažil?
 2. Co bych si přál, aby si o mém výkonu mysleli lidé, kteří jsou pro mě důležití?
 3. Co si chci myslet o svém výkonu já sám, abych se cítil spokojeně?
 4. Když pozvednu svůj průměrný výkon jen o 10%, jak to bude vypadat? Co bude jinak?
 5. Když dnes zahraji svůj nejlepší výkon, co ještě bude jinak oproti průměru?
 6. Když se to povede, jaké to bude mít dopady na mou náladu, pocit, energii, motivaci?
 7. Jak se potřebuji cítit před výkonem, abych si maximálně věřil?
 8. Co většinou dělám před výkonem, se kterým jsem spokojený?
 9. Kdo je mi v těchto oblastech největší inspirací?
 10. Na co myslím, jak se cítím, co dělám, když je vše ideální?Co vidím, slyším, pociťuji?
 11. Které strategie (způsoby) používám k tomu, abych se cítil uvolněný, sebevědomý, sebejistý, úspěšný, dobře připravený, dost dobrý? Jak to dělám?
 12. Kdy naposledy se jsem se cítil silný, připravený,neporazitelný? Jaké to bylo?
 13. Jsem k sobě upřímný: Která oblast potřebuje nyní nejvíce posílit?

  • Soustředění, koncentrace
  • Přístup k povinnostem a nárokům
  • Zaujetí pro to, co dělám a na čem pracuji
  • Ochota tvrdě pracovat a vydat ze sebe to nejlepší
  • Pozitivní smýšlení (vidět naději a možnosti)
  • Motivace, odhodlání uspět
  • Pocit sebedůvěry, sebevědomí
  • Vytrvalost (pokračovat v práci a dosahovat postupných cílů)
  • Schopnost snášet tlak a další rušivé vlivy
  • Pocit radosti z toho, co dělám
  • Zodpovědnost za sebe, svůj výkon, kolektivní výkon, kolektivní úspěch

Co by mi přineslo posílení oblasti, kterou jsem si vybral?

Jaké jeden či dva konkrétní kroky můžu udělat, abych tuto oblast začal posilovat?

Kdy a čím začnu? (den, čas, činnost)

Kdo by mi mohl pomoci a podpořit mě?

 

Vyladit svůj vlastní obraz pomáhá také perspektiva (vidění z perspektivy). Vidění sebe s odstupem,  z pohledu dalších možností, rozvoje, překonaných překážek (tohle už jsem přece jednou zvládl), vlastních zdrojů a potenciálu. Vidění toho, co je jen moje, co mi v minulosti pomohlo a fungovalo. Obraz z pozice “stát se vším, čím bych se stát mohl“ (to jest opak vidění vlastních chyb, propadů a selhání). Vnímání sebe z pozice “mohu“ namísto nemohu či nejde. Dovolit si vidět se úspěšně, radostně, spokojeně, vyrovnaně, podle ideálních představ. Takové smýšlení vede k mnohem radostnějšímu prožívání a vidění příležitostí k růstu a zlepšení.

Většina bariér se ukrývá v nás…

Kdo chce vybudovat silnou firmu, musí nejdříve vybudovat sám sebe. (Tomáš Baťa)

Michal Kosmál, trenér a kouč