Koučink je efektivní metoda osobního růstu a rozvoje postavená na přirozené schopnosti učit se. Využívá sílu vlastního potenciálu. Jeho možnosti si často neuvědomujeme a nevyužíváme ho efektivně a naplno. Koučink funguje pro “zdravou populaci“ – tedy pro ty, kteří se chtějí aktivně podílet na změnách ve svém životě, protože vědí, že vnější změnu je nutné začít u sebe. Čtenáře, který má vše vyřešeno, dále se učit ani posouvat nechce a chybný program hledá tam, kde není, toho na těchto stránkách hluboce zklamu. Děkuji za pochopení.

Jaké nástroje koučink využívá?

Koučovací principy podporují důvěru v naše schopnosti, v možnost nalézat v sobě samých to nejlepší vhodné řešení, na které jsme právě připraveni. Sami jsme nejlepšími odborníky na svůj život. Většina z nás má v sobě dostatek zdrojů, které pomohou najít ten nejvhodnější krok vpřed.

Koučink se zaměřuje na přítomnost, představu dosaženého výsledku, pracuje s jasně definovanými cíli a využívá klientem dosažitelných možností. Kouč podporuje naši schopnost představit si místo, ke kterému směřujeme, a povzbuzuje nás ve snaze dojít k němu. Pomáhá nám najít důvody, proč je námi zvolená cesta právě tou nejlepší. Stimuluje naši kreativitu, abychom si našli možnosti a řešení, které nám přijdou dosažitelné. Dohlíží, aby nastavený plán byl reálný, ambiciózní, ukotvený v čase a pro naše okolí přijatelný. Pomáhá uvědomit si zodpovědnost za kroky, které jsme si sami stanovili. Neradí nám, co máme udělat. Smlouvu tak sepisujeme sami se sebou, protože nastavený plán jsme si sami vypracovali a jsme tak zodpovědni jen sobě. Kouč vždy věří, že jsme sami sobě těmi největšími odborníky na naše životy. Vytrvale nás povzbuzuje a podporuje na cestě, kterou si zvolíme.

Zavřete teď oči a představte si místo, na kterém byste chtěli být za měsíc, za rok, za deset let:

Kde to místo je?pohodar_pajac

Jak se tam cítíte?

Kým jste v hloubi duše?

Jakým chcete být člověkem?

Co pro Vás znamenají nejbližší lidé?

Které hodnoty ctíte na cestě životem?

Čím vším byste se opravdu chtěli stát?

Do čeho byste se rádi pustili a potřebujete si to nejdříve ujasnit?

 

Stephen Covey: Nejlepší způsob, jak věštit svoji budoucnost, je sám si ji vytvořit…

 


 

MÍT KOUČE JE OK!

Proč si myslím, že mít kouče je OK?

Představte si situaci, kdy řeknete nebo uděláte něco, co se druhým nelíbí. Cítíte se hloupě? Máte pocity viny či selhání? Myslíte si, že to, co říkáte, je špatné? Kolikrát denně někdo posuzuje (a odsuzuje) to, jak se chováte, co děláte, co si myslíte, říkáte a dokonce to, kým jste? Znáte to?

Jsou Vaše vize dopředu nerealizovatelné? Vědí druzí lidé zcela jistě, co všechno nezvládnete a nedokážete? Radí Vám ostatní, co se Vám jistě, ale jistě nepodaří, protože existuje tisíc důvodů, proč to vědí lépe než Vy sami? Znáte to?

Co kdyby to bylo pro jednou jinak? 

Co kdybyste mohli:

 • Vyjádřit otevřeně, naplno a upřímně vše, co cítíte a vnímáte?
 • Vynést na světlo své myšlenky, sny a přání?
 • Pojmenovat a naplánovat své vize, mluvit o nich nahlas?
 • Objevit svou vlastní velikost, možnosti a potenciál?
 • Nastavit reálné kroky a začít naplňovat své sny?

Takové prostředí pro Vás vytváří kouč.

Myslím si, že mít kouče je OK. Kouč svým přístupem vytváří volný prostor pro Vaše myšlenky, ujasnění a uvědomění. Rozvíjí vzácné, ničím nerušené nehodnotící prostředí, ve kterém podporuje Vaši důvěru ve vlastní schopnosti. Kouč využívá principy, které podporují víru ve vlastní síly a dávají Vašemu potenciálu možnost najít si pro sebe to nejvhodnější řešení. Kdo jiný by měl být větším odborníkem na Váš život, než Vy sami?

 

Je lepší mířit ke hvězdám a minout, než mířit na kupku sena a trefit se…(popřípadě trefovat se stále dokola)…

 


 

JÁ JSEM TAKÉ KLIENT

Koučování mě fakt baví a zajímá. Jsem nadšený tím, co koučink umí. Pozice profesionálního kouče mi však nedává sama o sobě o nic jasnější návod na život než jiným. Občas se spálím a narazím. Zjistím, že jsem se vydal špatným směrem. Koučink mě naučil na chvíli se zastavit a s chladnou hlavou si položit otázky:

 • Je tohle to místo, na kterém chci stát?
 • Co jsem udělal, že jsem se ocitl právě zde?
 • Když nechci být tady, tak kde chci být?
 • Je možné dostat se tam? Jak to tam vypadá? Chtěl bych to tak?
 • Je to pro mě dosažitelné a za jak dlouho?
 • Co se musím naučit, abych se dostal přesně tam, kde chci být?
 • Jaký motiv mě pohání, abych toho dosáhl?
 • Je to důležité pro mě nebo pro někoho jiného?
 • Jak má cesta ovlivní lidi, na kterých mi opravdu záleží?

Všechny tyto otázky podporují mé uvědomění a pomáhají mi zorientovat se. Tímto přístupem se mohu z každé situace naučit něco nového o sobě.

Než jsem se s koučováním seznámil, neuměl jsem se zastavit a položit si správnou otázku. Ani teď v tom nejsem zdaleka dokonalý a stejně jako jiní lidé se občas něčím trápím. Objevil jsem však dosud nepoznaný prostor. Zjistil jsem, že malé zastavení, přemýšlení nad tématem a otázka, která prohání mou mysl hledající odpověď dokud ji nenajde, je velice efektivním způsobem, jak se dostat do místa, kde chci být. Vhodně položená otázka stimuluje myšlení a je důležitou součástí koučovacího procesu.

Často jsem se v životě cítil jako oběť okolností. Nikdo se mě neptal, co bych chtěl, jak se cítím, co si představuji a s čím bych byl spokojený. Jiní rozhodovali za mě a brali mi z rukou zodpovědnost za můj život. Já sám jsem se cítil právě tou zmítanou obětí, než jsem pochopil, že přijetí zodpovědnosti za můj život patří k těm nejnáročnějším dovednostem, na kterých bych měl jako člověk pracovat. Díky koučinku se učím přijímat tuto zodpovědnost, abych se nemusel opakovaně na něco vymlouvat.

Ohlédnu-li se za svým životem, na každém rohu jsem byl s někým či s něčím srovnáván. Byl jsem a stále jsem nějak hodnocen. To je dobré, toto není dobré, to je dostatečné, tohle je tak za tři, tohle fakt nesmíš, toto určitě nedokážeš. Jsi průměrný, jsi špatný, jsi vůl, na tohle nemáš. Stálé a všudypřítomné hodnocení, které mi občas brání přijmout sám sebe jako člověka, který má své místo na světě, patří sem a je pro všechny dost dobrý na to, aby žil. Koučink mi rozevřel nepoznané místo – místo, kde mě nikdo nehodnotí. Místo, na kterém stojím takový, jaký jsem. Kde jsem v pořádku, nerozbitý a nepokažený. Den co den upevňuje mé přesvědčení, že můžu věřit svým schopnostem, že mám dostatek vlastních zdrojů a potenciálu, abych uspěl a obstál ve svém vlastním životě a byl tak radostí sobě, dětem, partnerovi, rodičům a přátelům. V této době, která se honí za majetkem a úspěchem, je to myslím opravdu hodně…

Je mnoho různých způsobů, jak řešit své problémy, objevovat nové možnosti, zvyšovat svou výkonnost či hledat řešení pro svůj projekt. Mě zaujal koučink a baví mě koučovat. Jsem nadšený tím, co koučink umí. Vždy mám husí kůži, když klienti popisují své sny a přání! Zároveň se mi líbí být koučován, protože se vždy pohnu kousíček právě tím směrem, kterým bych si přál jít. Všichni víme, že loď, která má kormidelníka, ale nezná adresu, nedopluje do cíle. Když se nad tím zamyslíme teď, společně, jakou najdeme souvislost mezi naším životem, kormidelníkem a koučinkem???

Buďme kormidelníky, kteří znají směr…