Pojďme si na chvíli poslechnout, jaká sdělení obsahuje naše dospělácká komunikace. Představme si scénář “běžného rozhovoru“…

Maminka: „Tak co, trenére, jak mu to jde?“

Trenér: „Na co přesně se ptáte?“

M: „No jak mu to jde“?

T: „Tak se ho zeptejme!“

Trenér odchází za svým svěřencem do kabiny a ptá se ho.

T: „Jak ti to jde?“

Hráč: „Jo, dobrý.“

Trenér slyší příležitost navázat komunikaci a ptá se dál:

T: „Co je v poslední době podle tebe “dobrý“?“

H: „No zlepšil jsem se hlavně v těch míčích po zemi. Tam je to teď mnohem lepší!“

T: „To je skvělá zpráva! Tak, nyní půjdeš ven a mamince se pochlubíš, v čem jsi teď dobrý. Ptala se mě totiž, jak ti to jde…“

Hráč přichází z kabiny (povzbuzen autoritou trenéra) a s hrdostí v hlase mamce oznamuje, že se mu teď daří ty míče po zemi. Maminka na to: „A co ty výkopy?“

➡ 💡

Střih. Dítě příliš nechápe, na co se máma ptá. Vždyť přece jasně řeklo, že se mu daří ty míče po zemi. A za svoji jasně specifikovanou odpověď chtělo něco málo zpět. Co?

Dítě chtělo ÚČAST: když se ti tak daří, jsem za to ráda, ÚČASTNÍM SE toho s tebou.

Chtělo UZNÁNÍ: to je od tebe skvělý posun, moc ti fandím a UZNÁVÁM tvou snahu.

Chtělo PŘIJETÍ: ty jsi prostě můj šampión!

Možná chtělo jen pokývat hlavou na znamení souhlasu a vidět v očích mámy jiskřičku radosti…

➡ 💡

A tak (občas a někdo) může pěstovat ve svých dětech DŮVĚRU ve vlastní síly a schopnosti.

Nebo (občas a někdo) může být opakovaně nespokojený s tím, CO CHYBÍ a NEDAŘÍ SE a vychovávat v tomto módu své děti nebo svěřence.

Ta ko vý   bě žný   roz ho vor…

Dovětek: Maminka s úsměvem na rtech konstatovala, že její starší syn se neumí pochválit a že od toho mladšího to dnes slyšela poprvé. Proč? Dosaďme si místo maminky kteréhokoli trenéra či jinou autoritu. Takových běžných rozhovorů jsou během roku tisíce. Jaký máte zapnutý “mód“? Kolik DŮVĚRY vaši svěřenci unesou? Vzýváme-li nedostatek osobností, sebejistoty a důvěry na straně našich sportovců, co začít takovým “běžným rozhovorem“?

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučink/ mentální příprava / leadership