„Přílišné upínání se na konečný výsledek vede v důsledku ke zvýšené hladině stresu. Pokud trenér nenajde způsoby a nástroje k jeho neutralizaci a snížení vlivu, může to mít z dlouhodobého pohledu fatální zdravotní důsledky.“

Ajajaj… To je palčivé téma a někteří trenéři už se na mě zlobí. Co je toto sakra za kokotinu!? Jak se nemám starat o výsledek? O co tedy hraju? Snad chci vyhrát ne? Já POTŘEBUJI výsledek! Tak mi neříkej, že se o něj nemám starat!!!

Kolikrát už jsem toto slyšel a byl za idiota. Kolikrát už mi čas dal za pravdu. Stejně jako historie mnohokrát potvrdila oprávněnost této myšlenky, která se objevuje napříč mnoha filozofiemi.

Jasně, že všichni potřebujeme dosáhnout na své výsledky. Proč bychom něco takového popírali? Žijeme v moderním světě a nemůžeme si dovolit sedět se založenýma rukama…

Bavíme se zde o upnutém “myšlenkovém vzorci“, který nám v dosahování lepších výsledků paradoxně brání. A často nás dovádí až k frustraci z marné snahy.

ZA VŠÍM HLEDEJ ENERGII

Psychické energie máme pro každý den jen “určité množství“. Neustále s touto kapacitou hýbeme – utrácíme a investujeme ji. Tam, kam ji nasměrujeme prostě vkládáme část své “energie“. Jednoduše řečeno: pokud ji dáme tam, není tady; když je tady, není tam. Jen si během dne povšimni, co všechno ti ji krade, aniž bys o tom věděl a uvědomoval si to (například teď ji investuješ do čtení článku, tím pádem nemůže být někde jinde, takže se teď “nestaráš o výsledek“, který vzejde z tvého čtení).

Výsledek je statická konstanta na konci úsilí. Vede k ní konkrétní cesta, kterou musíme tak jako tak projít. Nelze ji oddělit. Ať to zní jakkoli divně, složitě či neuchopitelně, v určité chvíli se prostě potřebujeme vzdát myšlenky na výsledek a “odevzdat se“ procesu jeho dosahování.

Potřebujeme se naučit “nestarání se o výsledek“, abychom veškerou svou psychickou energii zaměřili na proces jeho dosahování.

Tolik stará filozofie stejně jako moderní věda, která staré myšlenky potvrzuje moderními výzkumy a novou terminologií. Naše psychická energie proudí neustále a často si neřízeně dělá co chce, a to na základě našeho nastavení, nálady, temperamentu či atraktivity podnětů, kterými se zabývá.

Pokud se s ní naučíme vhodně pracovat, bude nám dobře sloužit při snaze o dosažení výsledků, po kterých tolik prahneme. Jedním z kroků je “naučit se nestarat se o výsledek“

Také „mentální nastavení“ trenéra má své nekonečné rozvojové možnosti…

SHRNUTÍ

Historické texty popisující hrdinské boje válečníků zmiňují toto “mentální nastavení“ takto:

„Nestarej se o výsledek bitvy; soustřeď se na boj, který vedeš v této chvíli. Jinak nepřežiješ.“

Myslím, že jednodušeji to popsat nelze i když vím, že k praktikování vede dlouhá cesta. Dlouhá neznamená nemožná! Trenér může svůj „psychický“ výkon rozvíjet podobně, jako to chce po svých svěřencích:):)

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví