CO JE TO HRDINSTVÍ?

…a pak hrdina svou odvahou, silou a chytrostí přemohl nepřítele a vyhnal ho z města…
Hrdina je ten, kdo činí skutky, na které si jiní z různých důvodů netroufnou!

Hrdina nám ukazuje, co všechno je možné, když se pro něco rozhodneme!

Hrdina nemluví a nekáže. Hrdina koná a svými skutky ovlivňuje chod dějin!

HRDINSTVÍM je v novodobém světě nazývána schopnost “vědomě vystupovat z komfortní (pohodlné) zóny“.

Je to základní akt “vědomého učení“.

CHCETE-LI SE NĚCO NAUČIT, VYSTUPTE Z KOMFORTNÍ ZÓNY!

Úspěšní sportovci, ale i lidé jiných profesí to vědí a dělají to záměrně – vědomě – pravidelně, opakovaně, každý den. Je to nutný požadavek dneška. Kdo se neučí stagnuje. Kdo stagnuje – nestačí. Kdo nestačí – dokončuje závody uprostřed davu a nevítězí. Nevítězit mnoho lidí nebaví…

Ti „úspěšní“ udělají i to, co je pro ty průměrné už příliš nepohodlné.

JEDINĚ ZMĚNA JE NEMĚNNÁ

Princip přírody říká, že vše podléhá neustálé změně, vše roste a je v pohybu. Říká, že jedině změna je neměnná. Probíhá neustále, i když ji nevidíte. Ve sportu, který vše měří na branky, body, sekundy, to platí stejně.

Jelikož jsme každý odlišnou a jedinečnou osobností, je hloupostí srovnávat se s druhými. Každý má totiž jiné – své – hranice. Toto srovnávání nás naučila soupeřící společnost a je zdrojem neustálého napětí, závisti či pohrdání druhými. Zároveň je potřeba uznat, že toto srovnávání se s druhými je pro někoho motorem růstu a změny. Vše má však svou míru. Pokud nás srovnání s druhými spíše frustruje (a to se děje ve sportu velmi často), není to cesta k úspěchu. Odklání to naši pozornost od osobního záměru a cíle.

NOVODOBÝ HRDINA

Hrdina se srovnává sám se sebou a volí pro výstup z komfortní zóny vždy jen subjektivně dosažitelnou hranici. Nazývá ji VÝZVA a její dosažení mu přináší prospěch a uspokojení nějaké osobní potřeby. Tento přístup spouští v těle i mysli dostatek energie na dosažení mety, cíle, plánu – VÝZVY.

Hrdina zároveň ví, že tempo učení se je individuální, proto je vybaven trpělivostí a vytrvalostí. Ví, že VÝZVA znamená naučit se něco nového, mobilizovat své zdroje, schopnosti a dovednosti.

Znamená to opřít se především o své SILNÉ STRÁNKY a zároveň vytrvale obrušovat své nedostatky.

Pokud je laťka nastavena přespříliš vysoko, tělo i mysl zachvátí panika, strach z neznáma a stres z možné nedosažitelnosti úkolu. Logické analýzy naší mysli najdou dostatek důvodů, proč to nepůjde. Tento tlak vykoná své a člověk se spíše “stáhne“ před překážkou, než by se otevřel novým možnostem. Energii není možné využít: je zablokovaná nebo se vůbec nespustí. Připomeňme si, že energii spouští především osobní důvody a motivy, vnitřní i vnější – tedy uspokojení nějakých osobních potřeb či užitek a přínos pro okolí.

JAK V SOBĚ PĚSTOVAT HRDINSTVÍ?

Mám pro vás jeden tip: udělejte každý den jednu věc, do které se vám moc nechce. Zastavte se v momentě, kdy něco “nechcete udělat“, protože vám to přijde složité a znovu promyslete, jestli je možné úkol rozdělit, zmenšit, zvládnout jinak. Netlačte, poodstupte stranou a začněte znovu, klidně po malých krůčcích. Všimněte si co se stane, když se to podaří. Byť jinak, než jste zprvu zamýšleli…

OPAKOVÁNÍ A PRAVIDELNOST DĚLÁ MISTRA . . . a přináší příjemně uspokojivý pocit.

Znám jednoho, který se každý den sprchuje studenou vodou. Ne proto, že by se chtěl otužovat. Činí tak proto, aby se musel postavit před VÝZVU a otočením kohoutku se studenou vodou tak překonal svou komfortní zónu a vystavil sám sebe nepohodlí. Cvičení posiluje a dělá mistra!!!

Možná je to úsměvné, ale pro mě je to ten nejjednodušší způsob, jaký jsem kdy slyšel… A pěstuje HRDINSTVÍ!

Nejde totiž o vodu.

JDE O DOBROVOLNÉ ROZHODNUTÍ STÁT SE NA CHVÍLI “VĚDOMÝM HRDINOU“ A VYSTAVIT SÁM SEBE URČITÉ MÍŘE NEPOHODLÍ I V DNEŠNÍ POHODLNÉ DOBĚ!

Inspirativní otázky: Před jakou výzvou nyní stojím? Co “nového“ se právě teď učím? Kdy naposledy jsem byl “vědomým hrdinou“? Co mi pomáhá k vystoupení z komfortní zóny? Kdy naposledy jsem byl nechtěně “pod tlakem“ a musel jsem opustit zónu pohodlí? Jaké to bylo? Co mi pomohlo situaci zvládnout? Co bych příště potřeboval, abych ji zvládl lépe? Co by mi přineslo úspěšné zvládnutí nové Výzvy?

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví