Mám jistý názor. Myslím si, že „správný“ trenér je ten, kdo pozvedá ELÁN, SEBEVĚDOMÍ A NADŠENÍ svých hráčů k výšinám…
Proč jsem tedy (opakovaně) svědkem zcela jiného přístupu? Přístupu, který nazývám DĚLEJ – NEMLUV – NEPTEJ SE!
Tak, jako prožívá náročné chvíle na hřišti hráč, objevují se náročné chvilky také ve „výkonu“ trenéra. Přestože si to často neuvědomujeme, jako trenéři také „podáváme výkon“.
Tento výkon je ukrytý v tom, jak PŮSOBÍME na ty, jejichž potenciál nám byl svěřen do péče. „Svěřen do péče“ znamená, že trenér je zde pro hráče, nikoli naopak…
Nezvládnuté výbuchy hněvu a rozčílení, neustálé reakce na chyby a zdůrazňování neúspěchu, opakující se kritika nebo slova, která opravdu nic moudrého neříkají, to vše ukazuje jedním směrem: tlak, který sport a práce s lidmi přinášejí, nezvládají především sami trenéři. Svým příkladem pak učí „nezvládat výkon“ také hráče…
Každý, kdo pracuje s lidmi, má určitou možnost, jak se pohnout „správným“ směrem.
Tou příležitostí je kompetence zvaná „emoční inteligence“
Vzhledem k mnohokrát opakovanému faktu, že člověk je tvor sociální a učí se především prostřednictvím „bezpečného vztahu“, je to natolik nepřehlédnutelné téma, že ho nelze ignorovat.
Základní složkou emoční inteligence je SEBEUVĚDOMĚNÍ
Pochopení kdo jsem, jak se chovám a jak mé chování a reakce působí na druhé a jak je ovlivňují.
Už brzy vznikne ojedinělá příležitost, jak v sobě probudit „emočně inteligentního“ trenéra.
Vzdělání, které obohatí tebe, tvé svěřence a…potěší i tvou manželku:):)
PS: Pokud tě téma zajímá, můžeš si zakoupit tématický e-book TRENÉRSKÝ LEADERSHIP: Základy pozitivního koučování,
který toto téma dostatečně popisuje a rozvíjí. V případě zájmu mě kontaktuj na michal@kosmal.cz
MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví