Člověk je tvor komplikovaný. V hlavě má často zmatek. Někdy dokonce zaměňuje to, co si myslí za to, co se děje. Přestože se děje úplně něco jiného…

Plná hlava starostí může přinést určité komplikace. Přetlak, který způsobuje množství myšlenek a jejich “vír“ uvnitř naší hlavy generuje někdy velmi nepříjemné důsledky.

Otázka: Jak mi je, když mám hlavu natlakovanou mnoha tématy a myšlenkami?

Tato moje “reklama“ na koučování přináší jen krátkou inspiraci. Je to vlastně reklama na pomáhající profese, které dokážou lidem ukázat cestu, jak svou hlavu trochu “osvobodit a odlehčit“.

Vezmu to postupně:

Být s někým v důvěrně diskrétním vztahu je BEZPEČNÉ. (Takové bezpečí kouč nabízí.)

K tomu, abychom mohli otevřeně  mluvit nahlas o svém pohledu na svět, potřebujeme RESPEKT. (Respekt je samozřejmostí.)

Myšlenky “ozvučené“ – tedy vyjádřené nahlas – jsou náhle JASNĚJŠÍ. (Kouč umí naslouchat.)

Větší světlo a jas našich myšlenek přináší silnější UVĚDOMĚNÍ. (Kouč pomáhá hledat cestu ven.)

Nahlas vyjádřený “tvar myšlenek“ vede k řešením a DŮVĚŘE ve vlastní síly. (Kouč věří v klienta a jeho potenciál situaci zvládnout.)

Kouč nezachraňuje, ale vede k uvědomění si vlastních zdrojů!

Tito lidé ukazují cestu: jak se uklidnit, nahlédnout na sebe pod jiným úhlem a také jak lépe vytěžit vlastní, osobní zdroje. Takoví lidé pomáhají naučit se, jak si můžete pomoct sami. Je totiž naivní myslet si, že váš život za vás bude žít a řešit někdo jiný…

Předepisuji tedy lidem recept. Na tom receptu stojí: mějte odvahu “ozvučit“ své myšlenky. Slyšte je nahlas, přímo z vlastních úst. Udělejte si v nich POŘÁDEK, posilujte svou DŮVĚRU a mějte chuť nést větší ZODPOVĚDNOST za kvalitu vlastního životního příběhu.

Netrapte svou hlavu. Ozvučte své myšlenky…

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví