Úspěšný je ten, kdo úspěšně vede druhé. Umění není být lepší než ostatní. Uměním je ty dobré správně vést. Jako inspirace pro vytvoření tohoto silného textu mi posloužila kniha známého odborníka na leadership a řečníka Johna C. Maxwella. Kniha se jmenuje Každý komunikuje, ale málokdo naváže spojení. Pokud chce někdo lépe komunikovat s těmi, které vede (řídí, trénuje), vřele doporučuji. Většina principů je snadno využitelná také při práci se sportovci.

Slib trenéra:

Vždy, když trénuji hráče nebo s ním mluvím, dělám tak s vysokým očekáváním. Když někoho vedu a povzbuzuji, věřím, že v něm je to nejlepší. Když sedám, abych vypracoval trénink, představím si hráče pozitivním způsobem. Považuji za výzvu dát druhým to nejlepší, aby sami vydali ze sebe také to nejlepší. Hráči reagují pozitivně na nadšení, ne na skepsi. Vím, že chtějí moje povzbuzení víc než odborné znalosti. Toto vím, ctím a…

Tak slibuji!

Jak se cítí většina hráčů? Co si nejvíce přeje od trenéra? Od člověka, který je vede?

Takto zní nejniternější přání hráče:

Slibte mi, že já prolezlý podřadností, konečně v sebe uvěřím. Vždy jsem se bál výšek. Dejte mi výzvu Everestu. Slibte mi, že po vašich slovech budu schopen vyšplhat se po těch ledovatých stěnách a s vaší pomocí zasadím hrdě vlajku na vrcholu všech svých pochyb. Slibte mi, že konečně budu vědět, kdo jsem a k jakému výkonu jsem byl zrozen. Slibte mi to všechno a budete mít nejdříve můj sluch…a pak i mou duši

Závěr:

Každý chce být inspirován.

Všichni lidé chtějí, aby v ně někdo věřil.

Čekají na někoho, kdo je vyzve, motivuje a povzbudí, aby se stali těmi nejlepšími.

Když dostanete příležitost pracovat a mluvit s hráčem, proč nebýt tím, kdo inspiruje?

PS: Důležitá poselství pro práci s lidským potenciálem jsou jen v nás…

Michal Kosmál, trenér a kouč