Koučovací sezení se sportovci přináší pohled z druhé strany. Hráči často velmi čistě a jasně popisují, co jim brání v podávání výkonu. Potíž je v tom, že občas je v tom namočený také trenér…

Trenér nedává hráči to, co hráč potřebuje…

Jak to ale trenérovi říct, když s ním často není na toto téma vůbec řeč?
Můžeme se pokusit o „zprostředkování“.
Kouč může trenérovi vysvětlit, na čem s hráčem pracuje a co by nyní hráč od trenéra potřeboval, aby se mu lépe dařilo. Když je trenér „otevřený“, většinou je to pro něj sice novina, ale dá si říct a alespoň po určitý čas spolupracuje. Sám u toho většinou objeví pro sebe něco nového, užitečného pro svůj osobní růst.
Pokud je „zavřený“, pak musíme trenéra „odříznout“ a hráč se potřebuje nejdříve naučit, jak trenéra ignorovat. To proto, aby se mohl soustředit na sebe a svůj výkon a odpoutal se od vnějších rušivých vlivů.
Bohužel, i takový směr má někdy spolupráce s koučem. Je-li silým rušivým vlivem výkonu právě obsah a způsob komunikace trenéra směrem k hráči a trenér se nehodlá tímto tématem zabývat (neuvědomuje si svůj vliv na hráče), pak nezbývá, než se z tohoto „vlivu“ vymanit a odpoutat.
Důsledkem je, že se hráč začne řídit více vnitřními pohnutkami, seřídí si své „vnitřní mapy“ a když se trenér chová tak, jak se chová, nezbývá, než ho prostě z této mapy vyškrtnout… Hráči se „sociálně“ uleví, více a lépe se soustředí na hru samotnou a na to, co má sám nejvíce pod kontrolou. Že to má pozitivní vliv na výkon, o tom není potřeba diskutovat.

Hráč nadále „přijímá informace“ ze strany trenéra, ale již se nezabývá „osobou“ trenéra…

Co si budem – je to škoda, že na toto téma slyší tak málo trenérů. Pak se nabízí dvě jednoduché otázky:
  1. Jsme na spolupráci trenér + hráč + kouč již připraveni???

  2. Opravdu nám jde všem o to, aby hráč „dobře prosperoval“???

Odpověď je (zatím)  ve hvězdách…

 

PS: Je to tady! To nejlepší, co jsem dosud kdy sepsal, nyní najdeš ve druhém dílu trenérské trilogie „Trenérský leadership“, s názvem TRENÉRSKÉ DESATERO: Základy pozitivního koučování!

Deset let vzdělávání: koučování pohledem trenéra – trénování pohledem kouče. Informace, které jinde nenajdeš!

Deset opravdu silných argumentů, jak lze nahlížet na práci s lidmi! S hráči, vlastními dětmi, podřízenými.

Leadership v kostce + 1 skutečná PRAVDA, bez které se žádný sport neobejde!

E-book je doplněn o koučovací otázky, které podpoří tvou sebereflexi a osobní rozvoj. Formát nabízí teoreticko-praktický koučovací deník vhodný pro každého zvědavého trenéra.

PDF E-book si můžeš objednat za 99 CZK na michal@kosmal.cz

První díl „Trenérský leadership: KOMUNIKACE V SOUVISLOSTECH“, si objednalo několik desítek zvědavců, s veskrze velmi pozitivní zpětnou vazbou. Druhý díl volně navazuje, téma leadershipu rozvíjí nejen do šířky, ale hlavně do hloubky. Obsahuje provokativní myšlenky, které nemají urážet, ale inspirovat k otevřenějšímu pohledu na práci se sportovci: dětmi, mládeží i dospělými.

Předmluvu napsal opět Luděk Procházka, nejvěrnější čtenář, mé povzbuzení i inspirace. Možná jen díky a právě kvůli němu, jsem sepsal tyto myšlenky do srozumitelného formátu, který se stává doslova „návodem“ pro formování trenérského postoje v oblastech sociální a psychické složky sportovního tréninku.

Děkuji, Luďku, za vytrvalou podporu a povzbuzení. Zájemcům o klidnou výchovu v neklidné době doporučuji navštívit web Luďka Procházky VÝCHOVA SRO

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví