Tým funguje tak, jak funguje realizák.

Mnoho kompatibilních realizačních týmů jsem nezažil a mnoho jsem jich ani neviděl.

Má to prostý důvod…

Síla trenérského potenciálu je obsažena v “různorodosti členů“ realizačního týmu. Přijetí různorodosti však vyžaduje jednu důležitou lidskou ingredienci: RESPEKT. Respekt k tomu, že jsme různí a že támdle Tonda to má takto a chutná mu citrónová zmrzka a támdle Pepa to má jinak a chutná mu čokoládová s jahodovou polevou. Také respekt k tomu, že někdo je více “na lidi“ a jiný více “na výsledky“. Že ten je klidnější a tenhle zase prchlivější. A všichni jsou v pořádku tak, jak jsou.

Právě propojení těchto “růzností“ je největší silou realizačního týmu. V našich českých krajích spíše slabinou, protože stále využíváme diktaturu jednoho muže a bič s cukrem jako zdánlivě nejlepší metody pro dosahování úspěšných výsledků. To není propojení různosti a využití odlišnosti.

Různorodost členů realizačního týmu a vzájemná “otevřená komunikace“ nabízí úžasnou pestrost názorů. Každý z členů vidí, naslouchá, vnímá a cítí – prostě prožívá – svět jinak. Každý si dokáže všimnout jiného detailu, zaslechnout důraz na jiné slovo nebo pocítit určitý okamžik, který přináší důležitou informaci směrem k práci s týmem i jednotlivcem v týmu.

To vše si žádá, aby “generál“ – tedy hlavní trenér – dokázal tyto názory usměrňovat, vyhodnotit a využít pro své finální promluvy k týmu. Je toho mnoho, čeho si nevšimne jeden a je toho ještě víc, čeho si všimnou různí lidé. Žádná situace na hřišti se nejeví všem stejně.

V tomto je ukryto bohatství vzájemného rozvoje, sociálního učení a shromažďování užitečných myšlenek

Kompatibilita neznamená, že jsme stejní. Kompatibilita znamená, že dokážeme propojit různost. Otřepané “vrána k vráně sedá“ je sice stále platné, ale často nevede k růstu a dalšímu učení.

Kompatibilní realizák není sen. Je to výsledek práce, ochoty respektovat se a chuti propojovat na základě společného cíle různé myšlenky, povahy a osobní charakteristiky. Vyžaduje to otevřeného šéfa – vzdělaného trenéra, který nepotřebuje nosiče kuželů, ale bytosti s mozkem a srdcem na pravém místě. Bytosti, se kterými je v neustálé interakci a chce s nimi komunikovat.

Různost názorů je potenciálem pro silné a efektivní závěry

Ve vhodně uchopené jedinečnosti jednotlivců je ukryta síla realizačního týmu!

Vztahy, z nichž vyrůstá komunikace, utváří prostředí, které je klíčem ke sportovnímu úspěchu.

Více o sebe rozvojovém tréninku VĚDOMÝ TRENÉR