Bojí se tví hráči mluvit? Říct svůj názor?

Mají strach z urážek, pokut, vyhazovu a dalších represivních šablon?

Pak máš problém, trenére!

Čas čím dál více, znovu a znovu potvrzuje, že právě společné učení a kooperace je zdrojem pokroku, potažmo dobrých sportovních výsledků!

Ano, jak typické pro náš kraj. Hráči místo komunikace a učení spotřebovávají svoji energii na udržení “režimu přežití“. Kdysi dávno totiž někdo vymyslel větu, že “přežijí nejsilnější“. Neustálé, téměř “hmatatelné a nemizící napětí“ se stalo tradičním klimatem sportovních kabin. Někteří trenéři toho umně využívají k vymačkání týmu až na (za) hranu: prostě hráče “vybijí“ jako baterky, místo aby je učili, rozvíjeli a kultivovali jejich potenciál.

Systém postavil sport i jiné oblasti jen na konkurenčním boji, ve kterém má vyhrát ten nejsilnější.

Na vztahy, které zajišťují přežití, spolupráci i celkový úspěch, se kašle…

Proč se tedy daří týmům, kde vztahy fungují, prostředí podporuje otevřenou komunikaci a trenér respektuje své hráče?

Týmy, kde mají trenéři otevřené dveře, do kterých může kdokoli nakouknout, zeptat se, popřípadě něco osobního probrat, produkují zdravější a vyrovnanější hráče. Takové, kteří nemusejí dělat svůj sport v “REŽIMU PŘEŽITÍ. Naopak – trenéři podporují a rozšiřují “KRUH BEZPEČÍ“ tak, aby pojal co nejvíce členů a zajistil jim díky tomu ochranu. Je to prostě biologický princip starý jako lidstvo samo. Kdo to ví a chápe, zcela zištně nestaví lidi proti sobě, ale naopak: spojuje je a zajišťuje jim díky přijetí pocit bezpečí.

To vytváří prostředí vhodné pro učení a uvolňování hráčova potenciálu.

Je tohle téma k diskuzi? Stojí za to se tím zaobírat? Pokud ano, budu i nadále hledat způsoby, jak inspirovat osvětou ty, kteří chtějí vědět víc. Je-li odpověď ne, jsme odsouzeni k životu v neustálém strachu a napětí. S tím si nevědí rady ani hráči, ani samotní trenéři, kteří “žijí a přežívají“ v neustálém tlaku “zeshora“…

Velká a naléhavá otázka nakonec:

Uměl by celý klub vytvořit pro své členy “kruh bezpečí“?

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2021

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví