Doba se změnila. Dnešní děti jsou jiné, než jsme byli my. Mocenský nástroj ve formě neustálé kontroly, direkce a příkazů pomalu ustupuje ze scény. Základní potřebou se stává svoboda. Moderní lidé chtějí krátké a rychlé podněty, peníze berou spíše jako prostředek k seberealizaci než jako primární cíl, chtějí žít život podle svého. Chtějí všechno hned. Jsou tak naučeni a zvyklí, že to jde. Celý svět se rozděluje díky komunikačním technologiím, lidé se vzdalují od sebe a míří k čím dál větší individualizaci. O to těžší je zajistit fungování jednotlivce ve skupinovém sportu, jeho spokojenost, zaujetí a zapojení do společné práce

Ambice se rozmělňují do více oblastí, síla starých hodnot slábne, trpělivost není nevyčerpatelná. Doba hojnosti nabízí svobodu a široké možnosti pro volbu. Tím se však také zvětšuje pravděpodobnost chybných rozhodnutí a následných kroků.

Tento úvod je nutný k základnímu pochopení, že reagovat na změnu doby musíme my, trenéři. Naše děti ani hráči se nebudou měnit kvůli nám. A to od nás vyžaduje náročnou vnitřní práci na sobě.

TO MY A NAŠE EGA MUSEJÍ BÝT PRUŽNĚJŠÍ VE VZTAHU K NIM

Spíše než přikazovat hráčům, jaký jejich svět má být, jim můžeme pomoci zorientovat se v tom, jaký je. To klade nároky na změnu přístupu, klimatu a prostředí v práci především s mládeží. To klade nároky na schopnost zorientovat se nově v komunikaci směrem k hráčům. Doba už nikdy nebude taková, jaká byla. Je a bude jiná, ani lepší, ani horší. Jen jiná. To je pro starší ročníky těžko uchopitelný fakt.

o

MOŽNOSTI A PŘÍSTUPY

Metody rozvoje lidského potenciálu udělaly v posledních letech obrovský skok. Některé metody a přístupy fungují lépe, jiné hůře. Je však lepší dělat něco než dělat nic. Trh nabízí lektory, kouče, osobní trenéry, poradce, mentory. Ve sportu, a hlavně v kolektivním sportu jsou tyto možnosti z velké části nevyužity pro předsudky a mylné předpoklady o celém odvětví osobního rozvoje. Pro mnohé je stále ještě mentální příprava něco, co zavání mysteriózností či ezoterikou. Je však potřeba pochopit jednu důležitou věc: rozvoj hráče v oblastech kondice, techniky a taktiky je neustále tiše doprovázen zráním osobnosti, které je přehlíženo a potlačováno na úkor okamžitého sportovního výkonu. Chybí trpělivost, vytrvalost a pochopení základní linie zrání lidské osobnosti (a tím i jeho psychiky), které je zcela individuální a specifické jak svou rychlostí, tak i svým způsobem a povahovými předpoklady. Dnes už naštěstí víme, že na melancholika je nevhodné vyčítavě křičet, protože ho tím k výkonu nevybudíme.

BUDEME-LI POUŽÍVAT STÁLE STEJNÉ PŘÍSTUPY, DOSÁHNEME JEN NA STÁLE STEJNÉ VÝSLEDKY. NEPOSUNEME SE.

o

ORIGINÁLNÍ NASTAVENÍ A JEDINEČNOST

Z těchto a mnoha dalších důvodů, které doba minulá neřešila, se potřebujeme adaptovat na potřeby dnešní doby a spíše než individualitu hráče potlačovat, ji potřebujeme pochopit, pomoci ji zorientovat se a určit si směr, který nejlépe a nejvhodněji vystihuje její nastavení a předpoklady.

Tímto námětem mířím k individuální práci s individualitou a jedinečností hráče. K pochopení jeho vnitřního světa, neboť psychika hráče vždy byla, je a vždy bude probíhat na pozadí fyzického výkonu hráče jako jeho neoddělitelná součást. Psychika znamená interakci a spojovací článek mezi vnitřním a vnějším světem a nelze ji ze života hráčů vyřadit. Hráčům můžeme za jejich “psychologické momentum“ buď nadávat nebo je učit s ním pracovat. Chci volit druhou možnost, protože nese prokazatelný progres.

Dnešní zkušenosti z individuální praxe – desítky hodin strávené komunikací se sportovci – mi ukazují jednoznačný přínos, ke kterému dochází opakovaně díky osobnímu přístupu k individuálnímu nastavení sportovce. A to jak na poli sportovního výkonu, tak obecně v oblasti zrání a dospívání hráčovy osobnosti. Když se něco opakuje, přestává to být ojedinělá náhoda.

Koučování, vědomý trénink či analýzy sportovců, které v praxi využívají koučové, sportovní psychologové a trenéři se zájmem o problematiku zrání lidské osobnosti, se doplňují a proplétají. Prohlubují pochopení vnitřního světa hráče, jeho individuálního nastavení a osobních potřeb a ukazují na “vhodné komunikační cesty“, které zajistí kvalitnější spolupráci obou stran. Hráče tak nemusíme dusit a sekýrovat, ale můžeme ho získávat a inspirovat pro osobní růst či propojovat tvůrčí energii obou stran ve prospěch společného cíle.

KŘEHKÁ GENERACE

Vzhledem k pohodlnosti a hojnosti doby není mladá generace nucena překračovat překážky a úskalí, jako tomu bylo dříve v době represivních mocenských režimů. Často mají vše hned, pohodlně a bez odporu. Mentální odolnost tímto není prověřována a formována, proto dnes mladí lidé tak často podléhají tlaku, depresi či agresivnějším projevům autorit. Není jak ji vybudovat. Jsou prostě uvnitř “křehčí“ a nejsou vybaveni schopností adekvátně reagovat a „vzdorovat osudu“. Otázka pro nás: Chceme jim za to nadávat a stav zhoršovat nebo je s tímto stavem budeme učit pracovat?

Klientů a “pacientů“ bude v následujících letech jen přibývat…

Záležitost má celospolečenský rozměr.

 

S přáním úspěšné cesty Michal

 

www.kosmal.cz

Otázky. Zamyšlení. Inspirace.