SERIÁL MODERNÍHO TRENÉRA –

– je rozpracované zamyšlení nad komplexním přístupem, který by mohl podporovat rozvoj sportovního potenciálu. Způsobů a přístupů je mnoho, aby však mohly některé věci fungovat, musejí je podporovat určité principy. Bez těchto trvale funkčních principů má i dobrý způsob tolik děr co ementálský sýr.

Hráč se učí určitým způsobem, svým tempem, díky vlastním strategiím. Svět i samotnou hru vnímá skrze vlastní nastavení. Již v této větě se skrývá velké tajemství, které u řady trenérů odhaluje neúspěšné pokusy o úspěšné výsledky. Fungující vztahy mezi hráči a trenéry jsou předpokladem úspěšných výsledků. A předpokladem úspěšných vztahů je oběma směry proudící komunikace.

Kvalita komunikace a úroveň vztahu trenér ↔ hráč určuje budoucí výsledky.

Není to však jen zmíněná komunikace a vztahy. Klíčem je pochopení, že byť je fotbal kolektivním sportem, celek se vždy skládá z jednotlivců. Každý je individualitou s vlastním chápaním reality, která se odehrává kolem něj a vytváří tak jeho svět. Chceme-li hráče rozvíjet a naplno rozevřít jeho potenciál, musíme se naučit chápat tyto děje, odložit svou jedinou a striktní pravdu a ponořit se spíše do proudu postupného rozvoje než připoutat svou pozornost na jednotlivé výsledky. Ty totiž nedokazují nic konkrétního o tom, jestli jsme se opravdu posunuli vpřed. Až v případě, kdy je vítězství dosaženo na základě prokazatelného a měřitelného růstu, můžeme si pogratulovat a nazývat se úspěšnými trenéry.

Co z toho vyplývá?

Že fotbal nakonec vůbec není o fotbale. . .

Pro hráče je stejně jako jiné činnosti o schopnosti spojit se v určitou chvíli s tím nejlepším, co v sobě máme a mohli bychom využít. Je o tom, jak dokázat odložit všechna omezení a přiblížit se maximálnímu využití svého potenciálu a dosaženého stupně zvládnutých dovedností.

Také pro trenéry je fotbal o něčem jiném než o sportu samotném. Schopnost naladit se na potřeby hráče, všímat si jeho odlišností s pochopením, rozumět jeho přednostem i slabinám a umět je využít ve prospěch celku, je pravým uměním trenéra.

Schopnost komunikovat to, co od hráče chceme, takovým způsobem, aby tomu hráč rozuměl. . .

O tomto pojednává tento seriál. Mohl by být nekonečnou telenovelou, protože co člověk – to názor. Za sebe si však dovolím odklonit se od nekonečnosti a v několika kapitolách poskytnout náhled na téma, o které se zajímám již 20 let.

Úsudek je plně v rukou čtenáře…

 

PS: Začínáme ve středu 23.9.2015 a tento den se stává magickým datem. Díky SERIÁLU MODERNÍHO TRENÉRA bude o mnoho jasnější pochopit, proč je koučování (nejen) ve sportu tak přirozeně efektivním nástrojem rozvoje lidského potenciálu.

Michal Kosmál, trenér a kouč