Jak odstartovat Seriál moderního trenéra? A co to vlastně má být?  Co je to za výmysl? O čem přesně to bude?…

Tyto a další otázky jsem si pokládal těsně po tom, co jsem zveřejnil úmysl pustit se do několikadílného seriálu…

Čemu se budou věnovat jednotlivé díly, to dnes už vím. Ale jak začít?? Dlouho jsem na to nemohl přijít…

…až jsem nakoukl na své sportovní stránky www.brankohrani.cz a objevil tam poklad! Starý dobrý dopis! Malé dílko z nedávné doby, které sklidilo spoustu posměchu. Ani se nedivím! Kdo by se totiž zajímal o potřeby hráče, když má z pozice trenéra v rukách moc, kontrolu, možnost neomezené kritiky a v případě nutnosti také nástroje k dalším trestům. Trest za chybu je totiž nejrozšířenější forma motivace, která má vést ke zvýšení výkonnosti. Říká se tomu…

…Motivace Strachem!

Pojďme tedy Seriál moderního trenéra otevřít právě tímto dopisem. Dopisem, který nabízí pohled z druhé strany. Na druhé straně hřiště stojí hráč (člověk), individualita, jedinečná osobnost plná energie a potenciálu čekajícího na objevení. Prosí a volá, propaguje svá práva a žádá podporu nutnou pro svůj rozvoj a výkonnostní růst. Myslím si, že právě pohledem očima toho, jehož rozvoj je součástí naší trenérské cesty, je dobré začít…

DOPIS

Můj drahý trenére,

velmi často chceš, abych v tréninku plnil úkoly. Nové a nové, náročné a náročnější. Stavíš přede mě výzvy, zlobíš se, když selhávám, křičíš na mě, někdy mě urážíš. Jsem pro Tebe dobrý, jen když se mi něco podaří. V tu chvíli jsem Ti roven – jsem člověk. V opačném případě jsem debil, nula, skrček. Nejsem člověk, jsem “jen hráč“.

Víš, chvíli jsem přemýšlel o našem vztahu a přišel jsem na něco důležitého: Ty jsi tady pro mě, ne jen já pro Tebe. My jsme tady pro sebe, jeden bez druhého bychom nebyli. Já tomu říkám spolupráce. Ty jsi učitel, na Tobě hodně záleží, co mě naučíš a jak mě to naučíš. Mám právo žádat po Tobě to nejlepší, čeho jsi schopen. Mám právo chtít od Tebe stejně dobrý výkon, jako Ty žádáš po mně. Mám právo žádat, aby ses vzdělával, byl mi příkladem a také se ke mně slušně choval.

Proto jsem se zamyslel a posílám Ti seznam. Obsahuje základní doporučení, kterými by ses mohl řídit, aby naše spolupráce fungovala co nejefektivněji a já se tak od Tebe naučil co nejvíc. Protože právě o to stojím.

Můj drahý trenére, prosím Tě:

• Vnímej mě jako člověka

• Zajímej se o mě; starej se o to, jak se mi vede

• Dokaž mi, že se můžu cítit v týmu potřebný

• Fandi mi a podporuj mě

• Oceňuj mé úsilí, neustále, opakovaně

• Naslouchej tomu, co opravdu říkám

• Ptej se mě, co potřebuji

• Ptej se mě, co potřebuje můj tým

• Důvěřuj mi

• Sdílej se mnou radost a oslavuj můj úspěch

• Buď pozitivní a buď mi k dispozici

• Zapomeň na chyby a podporuj mou touhu zlepšit se

Odlož své ego, kontroluj se

• Veď sám sebe, abys mohl dobře vést i mě

• Respektuj mě a rozvíjej můj talent

Teď, když jsme si ujasnili formu naší spolupráce, můžeme se vrhnout do práce?

Co pro Tebe můžu udělat, abys byl se mnou spokojený?

S přáním všeho dobrého Tvůj hráč.

…na pokračování…

PS: Informace, které tak rádi ignorujeme, když dojde na „výkon“ trenéra a jeho „sociální dovednosti“, přináší  PDF trilogie

„TRENÉRSKÝ LEADERSHIP: Základy pozitivního koučování“

  1. díl: Komunikace v souvislostechzkoumá téma vzájemné spolupráce 
  2. díl: Trenérské desaterodeset zásadních myšlenek, ovlivňujících mindset trenéra ve vztahu ke sportovcům
  3.  díl: Vědomý trenér jaké důsledky plynou z přehnaného řízení a instruování; příklady z praxe a nápovědy, kudy dál

Celou trilogii je možné zakoupit jako celek za 198.- CZK. Samostatný díl stojí 99 CZK. Zakoupením dvou dílů dostáváš třetí grátis.

Sebereflexe a jasné vnímání „reality“ trenéra je prvním krokem ke změně. Trenér podává také „výkon“. Jeho výkonem je jeho „komunikace“. Tu nelze vypnout, je všudypřítomná. Za svá slova, reakce, podněty a činy je zodpovědný trenér, nikoli hráč…

Rozvoj sociálních kompetencí je cestou ke smysluplnějšímu „pracovnímu prostředí“, které nastavujeme svým svěřencům.

Druhý a třetí díl jsou koncipovány jako „sebekoučovací“ sešit: obsahují mnoho otázek, které podpoří jasné vnímání trenéra a mohou vést k formování jeho trenérského přístupu. Stačí chtít…

Napsat si o e-book nebo jeho jednotlivé díly můžeš na michal@kosmal.cz

Máš-li další dotazy k tomuto tématu, neváhej mi napsat své zkušenosti z oblasti sportovního leadershipu!

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2023

leadership / koučink / mentální příprava / osobní pohoda