Trénování pohledem kouče – koučování pohledem trenéra

Kapitola úvodní – někoho velmi rozohní…

Téma dne je tak veliké, že by samo o sobě vystačilo na několik kapitol. Cílem Seriálu moderního trenéra je však vydestilovat do několika odstavců to nejcennější – základní principy pro práci s hráčem. Krátce, výstižně, jasně.

45

RESPEKT

Co si představuji pod pojmem RESPEKT? Je to kouzelné slovo, které je klíčem při jakékoli práci s lidským potenciálem. Přeloženo: Nečiním druhým nic, co bych si sám nepřál, aby oni činili mě. Od neplodné kritiky, přes připomínání osobních selhání, až k ironickému shazování. Pokud se jako trenér nedokáži postavit do této role, může hráč reagovat dvěma způsoby:

Bude ze mě mít strach nebo bude mou osobou naprosto pohrdat.

Je potom na mě, jestli považuji motivaci strachem – vyhrožováním z pozice moci – za nejlepší možný způsob rozvíjení lidského potenciálu. . .

Všimněte si, že když se vám jako trenérovi dostane do rukou zdravý hráč (kluk či holka), začnete ho s někým (a s něčím v sobě) porovnávat, vměstnávat do nějaké škatulky, rozlišovat podle toho či onoho. Podle vlastních kritérií, podle způsobu vlastního vidění světa. Ještě než udělá první krok, uděláte si o něm mínění z jeho oblečení, gest, vystupování. Zařadíte si ho a už nikdy k němu nepřistupujete neutrálně, s respektem.

Hráč je navždy odsouzen k tomu, že s ním jednáte na základě předpokladů, které jste si o něm vytvořili (protože jste ho procedili svým úhlem pohledu a neberete ho takového, jaký doopravdy je, ale takového, jak ho vidíte právě vy).

Mathias a jeho příběh

Mathias působil od prvního tréninku jako živé dítě, které na sebe rádo upozorňovalo. Byl to malý nespoutaný démon, šašek a klaun. V každém tréninku dokázal vylepšovat náladu svými vtípky, komentáři a někdy také chováním, kterému my dospělí říkáme „zlobení“. Zlobením nazýváme chování, kdy dítě nedělá přesně to, co po něm dospělý žádá. Mathias byl terčem několika útoků trenéra, který jej před kolektivem okřikoval, kritizoval, dával za příklad nedisciplinovanosti. On si z toho však nic nedělal a šel si dál svou cestou. . .

Mathias je dítětem, na které maminka neměla příliš času, když byl malý. Hodně pracovala a Mathias často „zlobil“ – upozorňoval na sebe, protože jako dítě očekával pozornost, lásku, náklonnost, podporu. Tento způsob „sebeprezentace“ používal i v okolí a na tréninku, protože takhle si ho více všímali. Byl více přijímán a ceněn a to se mu líbilo. . .

Jednou jsem ho potkal a povídal si s ním o fotbale a jeho názorech na sport. Ptal jsem se na jeho fotbalové sny, co se mu líbí, co ho motivuje. Byl to pohodový rozhovor. Mathias je velmi zajímavý kluk, který se výborně učí, je vnímavý a bystrý. Pro trenéra je to však „zlobivec“ a podle tohoto předpokladu s ním trenér jedná. . .

Od našeho rozhovoru uběhl nějaký čas, ale Mathias mě od té doby už z dálky zdraví. Nezlobí. Je to zřejmě tím, že ho respektuji takového, jaký je. Přistupuji k němu bez předpokladu, že je na něm něco špatného.

Respektuji ho takového, jaký je a neodsuzuji ho za to, že je sám sebou. . .

 

Co je OK – OK?

Respekt – to je pozice OK – OK. Přeloženo: já jsem v pořádku – ty jsi v pořádku. Znamená to, že když někdo vidí svět jinak než my, máme v sobě dostatek tolerance k tomu, abychom ho nepovažovali rovnou za pokaženého, špatného nebo divného. Také to znamená, že každý má právo být sám sebou a když si toto nárokuji já sám, musím v sobě najít dostatek podpory také pro druhé, přestože jsou hierarchicky řazeni níže než já. Nebo se vrátím na začátek –

Je potom na mě, jestli považuji motivaci strachem – vyhrožováním z pozice moci – za nejlepší možný způsob rozvíjení lidského potenciálu. . .

 

Co z toho plyne?

Velice často očekáváme, že lidé budou jednat tak, jak si my myslíme, že je správné. Považujeme svůj názor nebo řešení za jediné možné, správné a pravdivé. Cítíme se potom zaskočeni a snad i překvapeni, že někdo vidí nebo vnímá situaci jinak než my. Skoro to nemůžeme pochopit. Řešením je nalézt v sobě tolik RESPEKTU, který nás dovede až k hlubokému přijetí, že tak jako my, má každý právo mít svůj svět. . .

Teprve v tento moment rozvíjíme potenciál těch, které vedeme.

 

Testík: Vzpomeňte si na nějakou situaci z poslední doby, kdy se někdo choval nebo jednal jinak, než jste očekávali. Vám se to nelíbilo. Co jste si o něm pomysleli jako první? (buďte k sobě upřímní). Co vypovídá to, co vás napadlo jako první, o vás samotných?

 

…na pokračování…

Michal Kosmál, trenér a kouč