„Potřebujete vyčítání, hněv a další šípy, které člověka akorát zraňují? Ne, nedělejme ze sportu klidné a tiché místo. To ne! Ale vystupujme jako AUTORITA S VLIVEM, ne jako diktátor, boss a umanutý, věčně naštvaný soudce cizích chyb.

Protože takové chování jsou jen zabalená slabost a strach ze ztráty kontroly. Křičí ten, kdo si neví rady…“

Několik desítek trenérů už přemýšlí více nad tím, jak svými slovy, chováním a jednáním ovlivňují vývoj a rozvoj svých svěřenců…

Učí se “sociálním kompetencím“. Učí se lépe rozumět sociálním vazbám a jejich vzájemnému působení.

To proto, aby mohli „vhodně působit“ na sportovce! Mít VLIV…

Přemýšlí nad svými “trenérskými postoji“, které tolik ovlivňují prostředí. To prostředí, které vytvářejí svým hráčů. To prostředí, které vytvářejí v rámci tréninku i celého klubu. Každý člen “skupiny“ totiž něčím přispívá a své prostředí tak ovlivňuje…

Čím přispíváš a ovlivňuješ ty?

Stát se více „vědomým trenérem“ je cesta. Dlouhá, náročná, nekonečná. A objevná!

Stát se více “vědomým trenérem“ je zodpovědnost! Té se s chutí rádi vyhýbáme…

Tak jako se nerodíš rodičem, ale stáváš se jím díky svým dětem, tak se nerodíš trenérem. Teprve tví svěřenci tě učí, jak to dělat lépe a správně. Jsi jejich žákem!

Nasloucháš jim? Pozoruješ je? Studuješ jejich osobnost a všímáš si jejich potřeb?

Osobní rozvoj není jen pro hráče. Hráč se začíná měnit, mění-li se komunikace a podněty ze strany trenéra…

Vědomý trenér se ptá: Co ode mne můj hráč potřebuje, aby dokázal objevit a rozvinout svůj potenciál?

Nezapomínejme, že běhat se naučí skoro každý. Ale myslet u hry, komunikovat o hře, spolupracovat s ostatními, hrát na hraně smysluplného rizika, nést zodpovědnost, a ještě si tu dřinu užívat? To už vyžaduje „dobré“ vedení.

Auta se řídí, lidé se vedou. Volba je k dispozici…

PS: Informace, které tak rádi ignorujeme, když dojde na „výkon“ trenéra a jeho „sociální dovednosti“, přináší  PDF trilogie

„TRENÉRSKÝ LEADERSHIP: Základy pozitivního koučování“

  1. díl: Komunikace v souvislostechzkoumá téma vzájemné spolupráce 
  2. díl: Trenérské desaterodeset zásadních myšlenek, ovlivňujících mindset trenéra ve vztahu ke sportovcům
  3.  díl: Vědomý trenér jaké důsledky plynou z přehnaného řízení a instruování; příklady z praxe a nápovědy, kudy dál

Celou trilogii je možné zakoupit jako celek za 198.- CZK. Samostatný díl stojí 99 CZK. Zakoupením dvou dílů dostáváš třetí grátis.

Sebereflexe a jasné vnímání „reality“ trenéra je prvním krokem ke změně. Trenér podává také „výkon“. Jeho výkonem je jeho „komunikace“. Tu nelze vypnout, je všudypřítomná. Za svá slova, reakce, podněty a činy je zodpovědný trenér, nikoli hráč…

Rozvoj sociálních kompetencí je cestou ke smysluplnějšímu „pracovnímu prostředí“, které nastavujeme svým svěřencům. Stačí začít u sebe…

Druhý a třetí díl jsou koncipovány jako „sebekoučovací“ sešit: obsahují mnoho otázek, které podpoří jasné vnímání trenéra a může vést k formování jeho trenérského přístupu.

Napsat si o e-book nebo jeho jednotlivé díly můžeš na michal@kosmal.cz

Máš-li další dotazy k tomuto tématu, neváhej mi napsat své zkušenosti z oblasti sportovního leadershipu!

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví