Dnes mám pro tebe něco, co ti vyrazí dech. Něco, co bude „přelomovou informací“, a když s ní začneš pracovat, změní se tvůj svět. Zní to příliš odvážně, nemožně či nadutě? Čti dále a uvidíš. Přehánění opravdu není můj styl…

 

„OD“ A „K“

Dvě cesty lemují život člověka: jedna míří od utrpení ve snaze vyhnout se mu a druhá si to uhání klikatou trajektorií za štěstím. V té první utíkáš od něčeho, co nechceš a v té druhé běžíš ze všech sil za něčím, co chceš. A to v domnění, že ti to přinese spokojenost. Jak tohle souvisí se zásadní informací, kterou jsem ti slíbil?

Když mluvím se sportovcem, velmi často popisuje události, situace, pocity či stavy, které nechce. Chce se jich v zásadě zbavit. Zbavit se něčeho, co mu není příjemné, co způsobuje důsledky, které si nepřeje. Nervozita, strach z hodnocení, předstartovní tréma, příliš myšlenek v důležité chvíli, nízká sebedůvěra, pocity nejistoty. Neuvědomuje si, že když se něčeho zbaví, něco odevzdá a odpojí, musí to něčím nahradit. Jinak by zůstalo – a to je pro tebe první část zásadní informace – PRÁZDNO.

Jednoduše vysvětleno, nemůžeš nebýt nervózní, aniž bys v tu chvíli nezažíval jiný stav.

Nemůžeš nezažívat pocity nejistoty, aniž bys místo toho neprožíval jiné pocity.

Nemůžeš nemít předstartovní trému, protože když tam není, je tam jiné rozpoložení.

 

Psychika je dynamické povahy.

Ono se totiž pořád něco děje.

 

NOVÉ POJETÍ PSYCHOLOGIE

Celé odvětví psychologie bylo kdysi namířeno na “odstranění něčeho“ – deprese, úzkosti, fobie atd. Znova a opakovaně potvrzené poznatky však přinášejí jasný a zřetelný aspekt, který na jedné straně sice ubírá, ale na straně druhé chce zcela zásadně přidat. Už nechce jen zbavit nechtěného. Chce zcela jasně pojmenovat to chtěné a záměrně to rozvíjet, budovat a posilovat. Tento přístup, kdy se nepotřebujeme nutně zbavit nechtěného, ale cíleně posilujeme to chtěné, je také jedním z nosných kamenů koučování, které je zaměřené na skryté možnosti a využitelné zdroje osobnosti.

Nejedná se zde o nové myšlenky: jsou objevené starými filozofiemi. Moderní věda je však pojmenovává pro běžného člověka srozumitelnými slovy a jazykem doby.

Zkrátka a jednoduše: jsem si jistý tím, že nikdo (ani já) nechce zůstat prázdný. Dolévej tedy do své nádrže takové palivo, které chceš! Ano, nic nenamítám proti pojmenování všeho, co nechceš. Pro ujasnění je to prima přístup, kterému bych věnoval tak 20%. Zbylých 80% akcií a energie bych rozhodně vložil do využití a rozvoje silných stránek a osobitých zdrojů, kterých máme každý jistě dost na to, abychom zvládli vše, co potřebujeme. Pokud věříš, že nás příroda vybavila k přežití dostatečnou výbavou, důvěřuj svým zdrojům, které si dostal do své kolébky naprosto grátis. Jen je musíš objevit, pojmenovat a záměrně používat a rozvíjet.

 

DŮLEŽITÉ PŘEPNUTÍ!

Možná teď vypadá troufale nazývat něco z toho, co bylo popsáno, jako “zásadní informace“. Můžu však ujistit každého, že to chvíli trvá, než dojde k “přepnutí z nechci na chci“ a začneš si mnohem více uvědomovat, co chceš, o jaké rozpoložení usiluješ nebo které pocity v sobě chceš posilovat. Jsou lidé, kteří to nezvládnou za celý svůj život, protože to stojí spoustu vědomé práce.

A to je druhá část zásadní informace pro tebe, kterou shrnuji do jedné otázky, na níž si musíš odpovědět sám:

 

Už víš, co chceš, místo toho, co nechceš?

 

Pokud budu mluvit jen za sebe: tyto “zásadní informace“ zcela transformovaly a neustále i nadále ovlivňují a mění můj život k lepšímu. Takže? Jsem příliš troufalý ve svém tvrzení? Nikoli: prožitá osobní zkušenost je příliš silná, než abych ji mohl ignorovat.

 

Prožít svůj život nejlepším možným

způsobem a mít vliv na jeho kvalitu

je velkou příležitostí.

Zvláště, když má náš život –

a ten sportovní tím více –

jen omezený čas…

 

PS: Pokud ještě nevíš “co chceš“, domluv si schůzku s koučem a věnuj čas sám sobě. Někdy je potřeba se “propovídat“ až ke konkrétním představám. Když je pak přesněji pojmenuješ, určíš jim reálné termíny a taky postupy, jak jich dosáhnout, jistě se tím zvýší vliv na tu cestu, kterou chceš jít.

 

S přáním úspěšné cesty Michal
konzultant a kouč

 

www.kosmal.cz
Koučování a mentální příprava
2019