Ti, které vedeme, chtějí opravdového lídra.
Někoho, kdo je ujistí, že složité situace se dají zvládnout.
Osobnost, která je sama se sebou v pohodě.
Má nadhled, neřeší prkotiny a umí sama sebe řídit.
Vůdce, který má jasnou představu, ale také náhradní plán.
Osobu, která přináší dobrou náladu, naději, směr a vizi.
Vizi osobního růstu i společně dosaženého výsledku. 
Též lidskosti, vzájemné sounáležitosti a nekonečného
učení se, jak se ta “sportovní spolupráce“ vlastně dělá.
Důležitým krokem na cestě moderního trenéra je
uplatňování vlivu, po kterém každý trenér touží.
 
Vliv je ukrytý v pochopení psycho-sociálních souvislostí.
 
Jedná se o klíč ke sportovním úspěchům,
kde se nástrojem stává samotná osobnost trenéra…
 
 
 
MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2023

sport / koučink / mentální příprava / osobní pohoda