To je pro slabochy! To si neumíš vyřešit své problémy sám?
Nebo…
Osobní rozvoj je pro ty, co si nevěří, mají nízkou sebedůvěru a nulové sebevědomí.
Nebo…
Introverti mají tendenci se v sobě patlat, tak ať si najdou psychouše. Pro mě to není.
No, v praxi se setkávám s různými názory a z povahy mé profese je nijak nesoudím. Řídím se osobním heslem, že „člověk by se měl naučit korigovat svůj růst“.
Když jsem byl mladší, měl jsem v sobě „vzdor“ vůči světu. Chtěl jsem spoustu věcí „měnit“. Byl jsem však příliš hloupý na to, abych rozeznal, co změnit lze a o jakou změnu má cenu opravdu usilovat. Takových lidí je mnoho. Chceme změnit svět. Chceme změnit okolnosti. Chceme měnit ty druhé.
Řekl bych, že ten „osobní rozvoj“, ať je tím míněno cokoliv, co vám prospívá, je zde naopak pro ty, kteří chtějí posilovat důležitou sociální kompetenci. A tou je zodpovědnost.
Koučink, terapie, psychologie – nic z toho zde není jen tak. Kdo přestává poukazovat na druhé a uvědomuje si, že je sám „součástí svých problémů“, „účastníkem svých voleb“, „reakcí na druhé lidi, jenž jsou jiní než já“, má možnost pokoušet se „osobně rozvinout“…
Co to asi tak znamená?
Podle mě by to mohlo být třeba „rozšíření vnitřního prostoru pro druhé“. Přeloženo do češtiny – větší respekt k tomu, že druzí lidé mají jiné pocity, myšlenky a názory než já.
Nebo také „rozšíření vlastního vědomí“, tedy schopnosti vnímat a rozlišovat podněty z vnitřního a vnějšího světa a učit se s nimi vhodně nakládat.
Nebo „pochopit kontext svého příběhu“ a na základě poznání volit vhodnější aktivní kroky k ovlivnění své budoucnosti.
Tak nějak by mohla zvlolna přecházet zodpovědnost do rukou jednotlivce, zakořenit v něm a sílit.
Ať už si o osobním rozvoji myslí kdo chce – co chce, je to jedno z dynamických a finančně lukrativních témat současnosti. Mnoho lidí pochopilo, že měnit druhé nelze a – přesto, že je to časově a energeticky náročné – snadnější a dostupnější volbou je měnit sám sebe. Modelovat sám sebe na základě inspirace, poznání a pochopení.
Prostě – korigovat svůj vývoj a životní směr.
 
Ať se to daří i těm, kteří žádný osobní rozvoj neuznávají nebo nepotřebují:)
 
 
MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2024

leadership / koučink / mentální příprava / osobní pohoda