3 „Zázračná Slova“, jejichž významy jsou obestřeny jemným závojem neznalosti. Mnoho sportovců používá sebevědomí jako běžný pojem, který rozhoduje o jejich výkonu. Je to – a není to – pravda. Je toho více, na čem záleží…

SEBEVĚDOMÍ

Sebevědomí je jen jedním z pilířů dobrého výkonu. Být si vědom svých silných a slabých stránek, vědět kdo jsem a kam patřím, umět vybrat v dané situaci vhodné řešení a neinvestovat energii do toho, co je mimo mou kontroluto je sebevědomí. Být si vědom svých zdrojů, které můžu využít v probíhajících situacích, znát své úspěchy stejně jako selhání, to je sebevědomí. Sebevědomí znamená vědět kdo jsem, na co si troufnu, sebevědomí je znát své hranice a umět s nimi pracovat.

Všechno to, co bychom mohli zahrnout do položky Sebevědomí, je vhodným základem pro druhý pilíř dobrého výkonu: Sebe-Úctu.

SEBEÚCTA

Mnohokrát jste si jistě nadávali, proklínali sami sebe, uráželi se uvnitř jen proto, že jste s odstupem času dokázali objevit jiné řešení. Pochopení, že se přes veškerá selhání snažíme v každém okamžiku jednat s dobrým úmyslem – doplněno o vědomí sebe sama – buduje Sebe-Úctu. Sebeúcta je uznání sebe sama, přijetí, že takový jaký jsem, jsem v pořádku. To mi dává zároveň možnost přemýšlet, chci-li se v budoucnu změnit, protože by to pro mě bylo v mnoha ohledech a situacích prospěšnější. Naleznu-li v sobě dostatek sebeúcty, mohu přikročit k nejdůležitějšímu pilíři dobrého výkonu. Mohu začít věřit a důvěřovat. Tak vzniká naše Sebe-Důvěra.

SEBEDŮVĚRA

Je k ničemu mé sebevědomí, pokud v sobě nenajdu dostatek Důvěry. Důvěra jako důležitý předpoklad pro každé životní rozhodnutí, je náročná rostlina, která potřebuje výživnou a neustálou péči. Každý den, každým Sebevědomým gestem, každou kapkou Sebeúcty, buduji svou SEBEDŮVĚRU.

Každý náročný moment, který potřebuji zvládnout, je konfrontován se stupněm Důvěry. Důvěry v sebe, své schopnosti, důvěry ve smysl a proud Života. Jiné rozhodnutí udělám v momentě důvěry, jiné zase v momentě nedůvěry. Jisté je jedno: Důvěru je potřeba v sobě objevit, opečovávat, mazlit se s ní a také si ji vážit. Věřit ji a spolehnout se na ni v těch chvílích, kdy nic jiného nezbývá. Například pod tlakem náročného utkání či složité životní situace.

SEBEVĚDOMÍ. SEBEÚCTA. SEBEDŮVĚRA.

Óóó vznešené,Vítám Vás co nejsrdečněji – 

přijměte domov v mém nitru. Slibuji Vám

nejlaskavější péči, jaké jsem schopen.

Nic víc již nepotřebuji, když jste se mnou…

 

S pozdravem Michal

PS: Jak to máte vy? Které životní události prověřují vaše Sebevědomí? Kdy se zatřásla vaše Důvěra? Kdo ohrožuje vaši Sebeúctu? Sdílejte zde nebo na michal@kosmal.cz. Podpořte ty, kteří si koupili malou rostlinku, aby se o ni mohli starat. Podělte se o svůj pohled…

www.kosmal.cz