ZODPOVĚDNOST

 

Ale no tak! Každý to přece víme! Kolektivní sport nabízí jednu úžasnou příležitost – ukázat na druhého a přehodit na něj svůj nezdar. Určitě si vzpomeneš na situace, kdy “sis myslel“, že On něco udělá – On to však neudělal a tvá přihrávka byla zmařena. Přestože byl míč na tvé noze a ty jsi rozhodoval o jeho směru, hledals viníka někde jinde…

Začíná druhá část fotbalové sezóny. Hráče čeká tvrdá fyzická práce, která je připraví na jarní boje – o postup do vyšší soutěže i o udržení v soutěži. Konkurenční prostředí (snad) donutí hráče vymačkat ze sebe to nejlepší. Přesto – kolektivní sporty jsou oproti individuálním hodně pozadu v osobním přístupu hráčů k náročným překážkám, které profesionální sport nabízí. Jedna studie jednoduše dokazuje, že když pracujeme ve skupině například šesti lidí, zcela přirozeně se přestáváme tolik snažit, protože…je možné spolehnout se (poukázat) na druhé…

Nejlépe se ti to daří ve chvílích, kdy věci nejedou podle plánu. V tu chvíli hledáš “podvědomě“ někoho slabšího vedle sebe, o kom víš, že se neumí nebo nechce bránit a ty máš nad ním domnělou převahu.

Ono totiž když hrajete tenis nebo golf, není v tu chvíli nablízku nikdo jiný – kromě hráče samotného – na koho by bylo možné svalit vinu za svůj nezdar. I slavný bouřlivák John McEnroe (bývalý slavný tenista) uznal na konci své kariéry, že se zlobil na všechny a na všechno kolem, aby nakonec pochopil, že veškerá zodpovědnost je jen a jen na jeho straně. Jen on sám držel raketu v ruce a určoval směr svého míčku… Za svým úspěchem i či nezdarem stojíš z největší části ty sám.

Je to přirozený obranný mechanismus našeho Ega, které nechce nikdy vypadat neschopně a nedokonale.

A je to dost slabošské. . .

. . .Zodpovědnost chce ku… odvahu!

Osobní přístup je otázkou osobní volby. Přístup ke každému tréninku či utkání je v rukou hráče. Toto rozhodnutí za hráče nikdo neudělá. Znáte Čtyři dohody? Jedna z nich zní: Dělej vždy jak nejlépe dovedeš! A přijmi za své jednání plnou zodpovědnost…

Jedna zásadní otázka: Co se stane, když převezmeš zodpovědnost za každý svůj krok na hřišti?

Odpověď zní: Ztratíš možnost vymluvit se na druhé.

Máš na to dostatek odvahy???

Mnozí z nás vyrostli ve strachu. Motivovali nás trestem, pocitem viny, výčitkami za každou chybu. Máme strach selhat a zároveň si strašně přejeme, aby nás lidé kolem přijímali. A to nás naučilo svalovat vinu na druhé, abychom sami nevypadali nedokonale. Neučili nás přijímat zodpovědnost za svůj výkon, spíše nám jen vyčítali a trestali nás. Zodpovědnost – to je jedna z nejnáročnějších dovedností v životě člověka. Dá se pěstovat, posilovat jako sval. Jak? Ptej se, hledej, zajímej se. Buď iniciativní a investuj svou aktivitu…

Prostě buď za sebe plně zodpovědný! Je to tvoje kariéra!

 

Každý  ví – a je to zcela jasné, že své kroky na hřišti můžeš ovládat a řídit jen ty sámV každém okamžiku můžeš odložit své výmluvy a převzít zodpovědnost do svých rukou!

Máš na to?

Přeji vše dobré v Novém roce.

Michal Kosmál
Otázky. Zamyšlení. Inspirace.