„Trenére, máš na mou psychiku větší vliv, než sis vůbec kdy myslel“

Navazuji na své předcházející příspěvky, ve kterých opakovaně zmiňuji jedno téma: jak je důležité působení trenéra na hráče.

Všichni jsme součástí sociální sítě a navzájem na sebe působíme. Vytváříme úzké, hluboké, všední, povrchní, pracovní a mnohé další “úrovně vztahů“.

A právě skrze tyto vztahy – nikoli jen díky informacím – se navzájem učíme!

Náš mozek i naše mysl jsou “sociální povahy“ a naše učení probíhá neustále, v každém okamžiku, právě na tomto základu. V kontaktu s druhými lidmi.

Kdo to nikdy neslyšel, nepochopil nebo odmítá chápat, pak by neměl pracovat s lidmi, natož s dětmi!

Neučíme totiž “češtinu, kotoul, skok nebo utírání nádobí“. Učíme člověka!

Právě proto je důležité, jak na své svěřence působíme. Jsou to především lidé, kteří se převlékají do konkrétní sociální role – role sportovců. Stále však u toho nepřestávají být lidmi, pro které platí všechny zákonitosti sociální smečky a komunikace.

Psychodiagnostika není jen pro sportovce: je tady pro trenéry a rodiče. Pro každého, kdo pochopil, že učení probíhá skrze jeho vztah ke svěřencům nebo vlastním dětem.

ŽE PROCES UČENÍ DRUHÝCH ZAČÍNÁ U VLASTNÍHO “JÁ“

K čemu taková psychodiagnostika slouží?

Ukáže ti, jak se projevuješ ve vnějším prostředí, nakolik využíváš svůj potenciál a také – a to je důležité – jak reaguješ pod stresem! Zjistíš, co tě motivuje, ale také co tě straší a ubírá ti psychické síly. Nakoukneš do svých “duševních dějů“ abys pochopil, jak působíš na své okolí. Díky tomu získáš informace, kam nasměrovat svůj rozvoj.

Dost keců do prázdna. Ze 100 trenérů jich 99 pošle své svěřence za koučem, aby si “opravili hlavu“. Můj příspěvek míří k tomu “jedináčkovi“, který začíná tušit, že ROZVOJ HRÁČE ZAČÍNÁ ROZVOJEM JEHO TRENÉRA!

Progres začíná hlubším poznáváním a lepší orientací v sociální oblasti.

Přesněji rozvojem vzájemných vztahů, které pomáhají růst oběma stranám

A to se vždycky vyplatí!

 

PS: Po celý leden je psychodiagnostika + interpretace osobnostního profilu v nabídce se slevou 25 %.

Kdo jednou pochopí, jak se vlastně věcí mají, podiví se, kolik klíčů ve svých rukách má…

Ten, kdo pracuje s lidmi, by měl 90% svého úsilí investovat do rozvoje vzájemných vztahů. Výkon týmu je na vztazích přímo závislý a začíná u vztahu trenéra k sobě samému potažmo ke všem ostatním členům týmu.

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2022

koučování / poradenství / diagnostika / mentální zdraví