To je pěkné číslo!

Dokáže vše zničit a pošlapat. Naopak – když svou dynamiku uchopí správně, má pro práci trenéra opravdu ty nejlepší předpoklady. Proč?

Má rád výzvy, úkoly a cíle. Umí se vymáčknout, být odvážný. Překračovat stíny, překážky a zvládne i ostnatý drát! Má v sobě šťávu, která dokáže táhnout celý svět. Díky těmto lidem je svět v neustálém pohybu. Pokrok, progres, zlepšení, výsledek. To jsou slova, která charakterizují jeho práci. Má tah na bránu, doslova a do písmene! Umí fakt pořádně pálit ostrými!

Každá silná stránka je však také převlečenou slabinou.

Mnohdy pálí, ale zapomene u toho přemýšlet. V týmovém sportu dosahují výsledky lidé, ne stroje. A tento “dynamit“ to s nimi velmi často moc neumí. Nechápe, že lidé nejsou čísla na výplatních páskách, ale citlivé bytosti prožívající své vlastní emoce, pohnutky, sny a plány. Když je dokáže získat na svou stranu, nadchnout pro své vize, možná pro něj obětují život. Budou žrát trávu. Když však mačká a tlačí ke zdi příliš, lidé se před ním dají na ústup, stáhnou se, a náš tréňa může na výsledky zapomenout.

Výsledky dělají lidé, týmy, skupiny. Hráči. Trenér nehraje. Nemůže hru ovlivnit. Může však ovlivnit vztahy s hráči, komunikaci s týmem a jednotlivcem v týmu. Komunikace je jeho nástroj.

Záleží, jak s tímto nástrojem zachází. Jestli pálí bez rozmyslu a rozsévá jedovaté zraňující šípy, může být úspěšný, ale vždy jen krátce. Když dokáže svou dynamiku krotit a vhodně usměrňovat, je to kandidát na trenéra roku!

Cílem rozvoje takového trenéra je tedy pochopit svou dynamickou složku. Kde pomáhá a kde škodí. Kde je užitečná a kde dokáže zničit vše vybudované.

Tříměsíční „Sebe rozvojový trénink VĚDOMÝ TRENÉR“ je pro něj skvělou příležitostí pochopit působení vzájemných vztahových sil. Dynamický trenér, který ignoruje vztahovou složku týmového sportu nikdy nevyužije plný potenciál svého týmu. Zdrženlivé hráče straší i ve snech a ti silní ho ignorují. Vytěsňují tak tlak, který umí tento trenér vytvořit.

Více informací o tréninku VĚDOMÝ TRENÉR