Nelze nekomunikovat, tudíž nepůjde úplně umlčet. Můžeme však alespoň omezit jeho vliv…

Honza je 16letý fotbalista a přišel s jasně pojmenovaným problémem: nemám energii, zhoršil jsem se ve škole, a tak nějak mě to všecko neba…

Jedna z mých prvních otázek v posledních letech je jednoduchá: Jak to máš s telefonem?

Světe div se, přiznání bylo rychle a přesvědčivé… „V noci ho nevypínám, občas si to přečtu, když to pípne, jindy se zas na něm zaseknu třeba do jedné do rána.“ Přitom Honza sportuje a ráno vstává brzy, protože dojíždí.

Důležitá otázka pro Honzu zní: Chceš to změnit nebo ti to takhle vyhovuje?

Chce se mu říct, že by si to tak i nechal. Ale protože se necítí dobře a všude mu ujíždí vlak, rozhodl se “něco s tím udělat“.

Přichází tedy další zajímavý okamžik: Co to znamená “něco s tím udělat“? Mnoho lidí (i dospělých) se chce vymanit ze sílícího vlivu vlastního telefonu. Ale jak se to dělá?

Ocením teď Honzu za chuť a odvahu to řešit. Klíčové je jeho rozhodnutí to změnit a také čistá upřímnost vůči sobě samému. Prošli jsme tedy do detailu jeho denní režim, spočítali čas na telefonu i důsledky, které to přináší v jeho životě. Nic příjemného, nic pozitivního.

Tak začal vznikat plán, postavený na jednoduchých a jasných základech. Vymezení základního režimu vstávání – spánek, určení časů, kdy je možné telefon využívat neomezeně, způsob, jak naložit s telefonem při učení, a hlavně večerní režim. Pro začátek přijatelných 21.30 – zanést telefon rodičům, pak krátké dýchací cvičení a malé shrnutí zážitků uplynulého dne. Druhý den zpráva pro mě, jak se to dařilo splnit, co šlo, co nešlo a proč.

To není fiktivní a dokonalý příběh, proto je namístě přiznání. Většinou se to první dva dny povede a pak to jde do kytek. Je potřeba, aby autority (rodiče, kouč, trenéři) laskavě, ale velmi důsledně podporovali budování nového návyku. Je to prostě změna a ta vyžaduje úsilí. Úsilí všech stran!

Honza není z nejhoršího venku, ale energie se pozvolna navrací, úzkostné myšlenky a pocity se zklidnily.

Malé shrnutí:

  • Na počátku je rozhodnutí: nestydět se za problém, jít ho řešit
  • Je nutné se v příběhu dobře zorientovat a být k sobě upřímný
  • Zvolit si plán dosažitelný, krok za krokem budovat malinké úspěchy
  • Opřít se o podporu zúčastněných osob
  • Vytrvat

Jsem rád, že se Honza ozval. Vyhlídky závislých na telefonu nejsou nijak příznivé. Z některých vyrůstají “nezaměstnatelné“ individua.

Telefon je bezva nástroj i hračka. Dobrý sluha a zlý pán. Záleží na každém z nás, do jaké role ho obsadíme…

 

MICHAL KOSMÁL @ OSOBNÍ ROZVOJ NA MÍRU @ 2023

sport / koučink / mentální příprava / osobní pohoda