VYČISTI SI HLAVU!

PORÁŽET SOUPEŘE,

znamená čím dál lépe pracovat se sebou…

Představ si velký létající balón poháněný horkým vzduchem. Má na bocích koše, který táhne, takové přiuzlované pytlíky, zátěže. Ty tam rozhodně nejsou na ozdobu. Táhnou balón dolů a vyvažují ho.

Představ si sportovce, který je obalen mnoha takovými zátěžemi kolem pasu. V jednom pytlíku jsou „negativní myšlenky“. V druhém „strach z neúspěchu“. V dalším „pochybnosti a obavy“. V ještě dalším „drsná a zraňující sebekritika“ nebo „svazující nervozitka“.
A v ještě ještě ještě dalším… … … …

Jedna soukromá otázka pro Tebe: Kolikrát ses dotkl svého maximálního výkonu?

Co se stane, když odstřihneš jedno ze závaží, jenž zdržuje nafukovací balón?

Co se stane, když jich odstřihneš několik?

Co se stane, když lépe porozumíš „svým závažím“,

pochopíš je a naučíš se s nimi pracovat tak,

že je v potřebné chvíli dokážeš odstřihnout?

Co se stane, když si

dovolíš přemýšlet o svém

výkonu BEZ OMEZENÍ???

 

Nejčastější  dvě odpovědi sportovců po skvělém výkonu?

NEPŘEMÝŠLEL JSEM a MĚL JSEM ČISTOU HLAVU!

 

Tato schopnost jakési psychické hygieny se dá naučit.

Jak? Hmmm… . Za vším hledej práci. Kondičnímu rozvoji věnuješ týdně mnoho hodin.

Kolik času investuješ do psychického vyladění?

VYČISTI SI SVOJI HLAVU!

Nepotřebuješ nikoho porážet.

Stačí umět ČÍM DÁL LÉPE PRACOVAT SE SEBOU!

To je samo o sobě velké a přesvědčivé vítězství! Možná to největší!

I ty se to můžeš naučit!

S pozdravem Michal Kosmál, trenér a kouč.

PS: Nůžky na stříhání závaží mám.

www.kosmal.cz